Uuden ajan valmennustalo

  

360 Esimiesarvio

Educon 360 Esimiesarviointi on tarkoitettu esimiesten ja johtajien osaamisen kehittämiseen.

Se antaa luotettavan ja kattavan analyysin arvioitavan henkilön vahvuuksista ja kehittämiskohteista keskeisillä esimiestyöskentelyn osa-alueilla. Näitä ovat:

  • Analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot
  • Itsetuntemus
  • Kehittämistaidot
  • Suunnittelu- ja organisointitaidot
  • Tulos- ja tavoitehakuisuus
  • Vakuuttamistaidot
  • Viestintätaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Yhteistyötaidot

Täydellisessä 360 Esimiesarvioinnissa arvioitavan toimintaa esimiehenä arvioidaan henkilön itsensä, hänen kollegansa, esimiehensä ja alaistensa toimesta. Näin saatava arvio antaa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan arvioitavan henkilön toiminnasta esimiehenä. Educon 360 Esimiesarvioinnista on myös mahdollista toteuttaa kevyempi 270 tai 180 Esimiesarviointi mikäli arvioitavalla henkilöllä ei ole omaa esimiestä ja/tai kollegaa.

Educon 360 Esimiesarviointia käytetään tyypillisesti työkaluna yrityksen esimiestyöskentelyn kehittämistarpeiden määrittelyyn. Se antaa hyvää dataa yrityskohtaisen esimieskoulutusten ja valmennusten suunnitteluun mutta myös esimieskohtaisen kehittämissuunnitelman tekoon. Educon 360 Esimiesarviointia hyödynnetään myös tilanteessa jossa organisaation valitaan sisäisesti esimiehiä vastuullisempiin esimiestehtäviin.

Educon 360 Esimiesarviointiin sisältyy aina selkeä graafinen ja sanallinen raportti sekä raportin lukuohjeet ja pohja henkilökohtaiselle kehittämissuunnitelmalle, tarvittaessa myös esimiestyöskentelyn asiantuntijan henkilökohtainen palautekeskustelu.

Pyydä tarjous 360 Esimiesarvioinnista!

Back to Top