Uuden ajan valmennustalo

  

DISC - Analyysit

Oletko hallitseva, innostaja, vakaa, tarkka tai joku muu 160:stä eri käyttäytymistyylistä?

 

Mikä on Extended DISC Henkilöanalyysi?

Oletko joskus ollut tilanteissa, joissa vuorovaikutus on tuntunut vaikealta? Et ole esimerkiksi päässyt samalle aaltopituudelle alaisesi kanssa tai myyntikontaktin luominen asiakkaaseen on ollut haasteellista. Tai että joidenkin kollegojen kanssa et tule toimeen ollenkaan. Tiesitkö että usein taustalla on ihmisten erilaisuus ja erilainen tapa käsitellä asioita? Näihin ja moniin muihin vuorovaikutushaasteisiin saat apua Disc Extended Henkilöanalyysistä. DISC Extended on henkilöanalyysi, joka havainnollistaa ihmisen luontaista (spontaania) toimintatapaa.
 

Miksi DISC Extended Henkilöanalyysi?

Itsensä kehittäminen vaatii sen, että tietää mitä on kehittämässä. Mikä on lähtötilanne? Mitkä ovat vahvuuteni, mitkä kehityskohtani? DISCin avulla on mahdollista saada tietoa itsestäsi, todellisesta tavastasi toimia erilaisissa tilanteissa. Tunnistamalla oman persoonasi vahvuudet ja heikkoudet sekä oppimalla tunnistamaan toisen persoonan, onnistut paremmin monissa eri vuorovaikutustilanteissa.

Missä tilanteissa henkilöanalyysistä on hyötyä?

  • Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työssä ja arjessa
  • Itsetuntemuksen lisäämisessä
  • Itsensä kehittämisessä
  • Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä
  • Myynti– ja neuvottelutaitojen parantamisessa
  • Asiakaspalvelussa
  • Tiimityössä
  • Yrittämisessä

DISC – raportti on mahdollista räätälöidä tehtäväkohtaiseksi, esimerkiksi esimiestyö, johtaminen, myyntityö, asiakaspalvelu, toimistotyö, asiantuntijatyö tai yrittäjä.
 

Miten DISC Extended analyysi tehdään ja miten saan tulokset?

Henkilöanalyysin tekeminen on helppoa. Verkossa tapahtuvaan kyselyyn vastaaminen kestää vain n. 10 min. Jokainen kyselyyn vastannut saa henkilökohtaisen raporttinsa yhteisessä DISC – tilaisuudessa, jossa kouluttajan avustuksella pääsee tulkitsemaan omia tuloksiaan. Samalla opitaan tunnistamaan erilaisia persoonia ja toimimaan oikein erilaisten tyyppien kanssa. Jaettava raportti sisältää laajan kuvauksen itsestä, ohjeita erilaisten persoonien kanssa toimimiseen sekä työkirjan itsensä kehittämiseen.

Analyysissa havainnoidaan ihmisten luontaista käyttäytymistä. Se ei näytä ihmisen koko persoonallisuutta. Mikään käyttäytymistyyli ei ole parempi tai huonompi.

Back to Top