Muut avainhenkilöiden koulutukset

Kasvuun johtaminen

Kasvuun johtaminen on Yritysten kehittämispalveluiden ja ELY-keskuksen tukema koulutus pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaassa tai kansainvälisesti.

Tavoitteena on lisätä osallistujien (johto tai avainhenkilöt) ymmärrystä ja osaamista kasvun eri keinoista, kriittisistä menestystekijöistä sekä riskeistä. Konsultointipäivien aikana selvitetään lähtötilanne ja laaditaan strateginen suunnitelma, joka tähtää yrityksen kasvuun ja sen kasvun hallintaan.

Koulutus sisältää 14 lähipäivää ja 3 yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuksen hinta asiakkaalle on 2130€+alv.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen

Talouden ja tuottavuuden johtaminen on Yritysten kehittämispalveluiden ja ELY-keskuksen tukema koulutus pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään nimenomaan talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Tavoitteena on parantaa osallistujien (johto tai avainhenkilöt) ymmärrystä yrityksen taloudellisesta tilasta ja talouden merkityksestä osana yrityksen johtamista. Koulutuksessa käydään läpi mm. talouden ja tuottavuuden välistä suhdetta, henkilöstöasioita, yritysjuridiikkaa sekä -verotusta. Koulutuksen aikana yritys saa tukea ja ohjeita tuottavuuden parantamiseen.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja 2 yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuksen hinta asiakkaalle on 1470€ +alv.

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen on Yritysten kehittämispalveluiden ja ELY-keskuksen tukema koulutus pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka aktiivisesti hakevat liikevaihdon kasvua.

Tavoitteena on tehostaa osallistujien (johto tai avainhenkilöt) markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamista ja hallintakykyä sekä linkittää markkinointi ja myynti yrityksen liiketoimintaan. Koulutuksen aikana tarkennetaan yrityksen kehittämiskohteita koskien markkinoinnin ja myynnin osaamista sekä kehitetään asiakkuusstrategia osaksi päivittäistä toimintaa.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää sekä 2 yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuksen hinta asiakkaalle on 1470€+alv.

Kysy lisää johtamisen ratkaisuista