Uuden ajan valmennustalo

  

Johtoryhmäanalyysi

Haluatko kehittää ja tehostaa johtoryhmäsi kokoustyöskentelyä?

Se kannattaa aloittaa ulkopuolisen ammattilaisen tekemällä analyysillä. Johtoryhmäanalyysi selvittää kattavasti johtoryhmänne nykyisen tavan toimia sekä nostaa esiin toimintanne kriittiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Arviointimme perustuu parhaiten toimivien johtoryhmien menestystekijöiden mallintamiseen sekä monipuoliseen käytännön kokemukseen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä. Raportoimme havainnot ja teemme teille konkreettisen ehdotuksen johtoryhmänne toiminnan kehittämisestä.

Voitte analyysin pohjalta jatkaa käytännön kehittämistyötä haluamallanne tavalla joko itsenäisesti tai meidän tai jonkun toisen kumppanin avustuksella.

Tutkittavia asioita ovat mm.

  • Johtoryhmänne rooli ja tehtävien selkeys
  • Työskentelynne systemaattisuus ja tehokkuus
  • Sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimivuus
  • Johtoryhmänne kokousten ja kokouskäytäntöjen tehokkuus
  • Päätöksenteon, toteutuksen ja valvonnan tehokkuus

Johtoryhmäanalyysi sisältää:

  • Johtoryhmän jäsenille ja vetäjälle lähetettävän webkyselyn
  • Tuloksista selkeän graafisen/kirjallisen yhteenvetoraportin
  • Asiantuntijamme palautteen tuloksista ja ehdotuksen jatkotoimenpiteistä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä millainen analyysi olisi paras juuri sinun yrityksellesi!

Back to Top