Henkilöstön osallistaminen strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen

Parhaita tuloksia strategiasuunnittelusta ja sen toteuttamisesta saadaan, kun päätöksiä on tehty yhdessä osallistaen koko henkilökunta sopiviin kohtiin. Henkilökunnan rehellinen panostus nykykäytäntöjen vahvuuksista ja heikkouksista voivat avata johdon näkemystä todellisesta nykytilanteesta. Samalla, kun henkilökunta on hyödyksi strategian suunnittelussa, he myös saavat konkreettisen keinon vaikuttaa yrityksen asioihin sekä tuntevat olonsa merkityksellisiksi organisaatiossa. Jotta strategiasta muodostuu jäsennelty, realistinen ja mitattavissa oleva kokonaisuus, tulee henkilökunnan osallistaminen miettiä ja jaksottaa organisoidusti. Usein ulkopuolisen kolmannen osapuolen hyödyntäminen auttaa objektiivisuuden säilyttämisessä.