Itsensä johtaminen

Johda itseäsi

Tehokkaan ja merkityksellisen johtamisen perusperiaate on; jotta pystyy johtamaan muita, täytyy ensin kyetä johtamaan itseään. Itsensä johtaminen on kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä kyky viestiä ymmärrettävästi muulle henkilökunnalle. Hyvä johtaja on tavoitteellinen, psyykkisesti ja fyysisesti vahva, tunneälykäs sekä kehittämishaluinen.

Ajan- ja projektinhallinta

Oma ajanhallinta on usein esimiehillä ja johtajilla haasteellista. Oikeat prosessit ja hyödylliset työvälineet löytämällä omaa työntekoa pystyy tehostamaan valtavasti, sekä samalla lieventämään turhaa stressiä ajanhallinnan osalta.

Työyhteisötaidot

Vaadittavat työyhteisötaidot ovat hieman erilaiset johtajalla kuin työntekijällä. Johtajalta vaaditaan laaja-alaisempaa ymmärrystä erilaisten ihmistyyppien tehokkaaseen johtamiseen ja motivoimiseen.  Erityisesti työyhteisötaidot vaativat kykyä vaikuttaa työyhteisöön rakentavalla tavalla, joka johtaa haluttuihin tuloksiin.

Kysy lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista