Mikä on DISC Henkilöanalyysi?

Oletko joskus ollut tilanteissa, joissa vuorovaikutus on tuntunut vaikealta? Et ole esimerkiksi päässyt samalle aallonpituudelle alaisesi kanssa tai myyntikontaktin luominen asiakkaaseen on ollut haasteellista. Tai, että joidenkin kollegojen kanssa et tule toimeen ollenkaan. Tiesitkö, että usein taustalla on ihmisten erilaisuus ja erilainen tapa käsitellä asioita? Näihin ja moniin muihin vuorovaikutushaasteisiin saat apua Disc Henkilöanalyysistä. DISC on henkilöanalyysi, joka havainnollistaa ihmisen luontaista (spontaania) toimintatapaa.

Missä tilanteissa henkilöanalyysistä on hyötyä?

  • Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työssä ja arjessa
  • Itsetuntemuksen lisäämisessä
  • Itsensä kehittämisessä
  • Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä
  • Myynti –ja neuvottelutaitojen parantamisessa
  • Asiakaspalvelutaitojen kehittämisessä
  • Tiimin toiminnan kehittämisessä

DISC – raportti on mahdollista räätälöidä tehtäväkohtaiseksi, esimerkiksi esimiestyö, johtaminen, myyntityö, asiakaspalvelu, toimistotyö, asiantuntijatyö tai yrittäjä. Analyysissa havainnoidaan ihmisten luontaista käyttäytymistä. Se ei näytä ihmisen koko persoonallisuutta, eikä mikään käyttäytymistyyli ei ole parempi tai huonompi.

Miksi DISC Henkilöanalyysi?

Itsensä kehittäminen vaatii sen, että tietää mitä on kehittämässä. Mikä on lähtötilanne? Mitkä ovat vahvuuteni ja mitkä kehityskohteeni? Discin avulla on mahdollista saada tietoa itsestäsi, todellisesta tavastasi toimia erilaisissa tilanteissa. Tunnistamalla oman persoonasi vahvuudet ja heikkoudet sekä oppimalla tunnistamaan toisen persoonan, onnistut paremmin monissa eri vuorovaikutustilanteissa.

Miten DISC Henkilöanalyysi tehdään ja miten saan tulokset?

Disc Henkilöanalyysin tekeminen on helppoa. Verkossa tapahtuvaan kyselyyn vastaaminen kestää vain n. 10 min. Jokainen kyselyyn vastannut saa henkilökohtaisen raporttinsa yhteisessä tai henkilökohtaisessa DISC – palautetilaisuudessa, jossa kokeneen valmentajamme avustuksella pääsee tulkitsemaan omia tuloksiaan. Samalla opitaan tunnistamaan ja toimimaan oikein erilaisten persoonien kanssa.