Markkinatutkimuksen tavoitteena on saada tietoa tämän hetken markkinatilanteesta sekä markkinan muutoksista. Tutkimuksessa selvitetään potentiaalisten asiakkaiden mieltymyksiä ja oman alasi markkinan trendejä sekä solmukohtia, jotta yrityksesi voisi olla oman alansa markkinajohtaja. Tutkimuksessa korostuu asiakkaiden mieltymykset ja ostomotiivit, sekä ostoprosessin eri muodot. Osana markkinatutkimusta analysoidaan myös kilpailijoita ja heidän asemaansa ja toimintaansa yritykseenne verrattuna.