NPS 

NPS eli Net Promoter Score on työkalu asiakaspalvelukyvyn mittaamiseen. NPS mittaa yksinkertaisin keinoin sitä, kuinka positiivisesti yrityksesi ja henkilökuntasi kohtaa ja kohtelee asiakkaitaan. Menetelmä perustuu asiakkaiden jakamiseen kolmeen pääryhmään; Suosittelijat, Passiiviset ja Vastustajat. NPS-luku selviää näiden ryhmien ja yksinkertaisen kysymyksen avulla; kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävälle tai kollegalle?

Muita kysymyksiä voidaan lisätä mittaukseen, jotta saadaan lisätietoa tietyistä tuotteista tai palveluista. Tiettyjen palvelujen NPS-lukua voidaan myös verrata koko yrityksen keskiarvolliseen NPS-lukuun ongelmakohtien selvittämiseksi.

NPS-mittauksen päätehtävä on selvittää asiakkaiden lojaalius yritystäsi ja brändiäsi kohtaan. Lojaalius on yksi parhaimmista tavoista ”ennustaa” asiakkaiden tulevaisuuden käytöstä, ja sitä, ostavatko he jatkossakin Sinun yritykseltäsi.