Siinä missä henkilöstökokemuksen mittaaminen ja henkilöstökyselyt pohjaavat tärkeän tiedon saamiseen henkilökunnan tyytyväisyydestä ja ilmapiiristä, strategisen henkilöstötutkimuksen keskiössä on henkilökunnan tehokkuutta ja motivaatiota estävät asiat, jotka näkyvät yrityksen toiminnassa ja tuloksessa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yrityksen kykyä luoda suoritusta rohkaiseva työympäristö; löytää ns. Best Practise – toimintatavat sekä työvälineet.