Kategoria

Ajankohtaista

Educo Valmennustalo ja Strategic Accounting yhteistyöhön valmennusten hyötyjen arvioinnissa

Kirjoittaja | Ajankohtaista, Yleinen

Organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen keskittynyt Educo Valmennustalo on valinnut Strategic Accounting Oy:n arvioimaan palveluidensa vaikuttavuutta asiakkailleen jo ennen yhteistyön käynnistymistä.

Educo Valmennustalon toimitusjohtaja Janne Annunen uskoo, että yhteistyö mullistaa tavan jolla kehittämisen hyödyistä voi kertoa asiakkaalle. “Olemme viime vuosien aikana kehittäneet monipuolisesti palveluidemme vaikuttavuuden arvioimista. Vaikuttavuuden arviointi on perustunut lähinnä välillisiin mittareihin, kuten työyhteisön ilmapiiriin sekä asiakkaan kokemuksiin”, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja Janne Annunen sanoo.

“Strategic Accounting -yhteistyön tarkoitus on viedä vaikuttavuuden mittaaminen niin pitkälle kuin mahdollista eli euroihin. Yhdessä voimme tarjota tällä alalla jotain uutta ja mullistavaa.“

Annusen mukaan hyötyjen arviointi etukäteen onnistuu yritysten pitkällisen empiirisen kokemuksen, yritysten omaan käyttöön keräämän tietovaraston ja Strategic Accountingin kassavirtaosaamisen ansiosta.

Educo tarjoaa etukäteismallinnusta kaikilla omilla palvelualueillaan, eli liiketoiminnan kehittämisessä, strategian kirkastamisessa ja jalkautuksessa, johtamisen ja esimiestyöskentelyn -, myynnin ja asiakaspalvelun -, toimivan työyhteisön -, organisaatiokulttuurin – ja sujuvien prosessien kehittämisessä.

Strategic Accounting Oy:n toimitusjohtaja Ari Holm: “Kassavirtaperusteisen vaikuttavuuden määrittely auttaa päättäjiä tekemään viisaampia päätöksiä. Palvelumme avulla yritysjohto saa konkreettiset laskelmat siitä milloin investointi Educo Valmennustalon kehityspalveluihin maksaa itsensä takaisin ja millainen vaikutus niillä on tulevien vuosien kassavirtoihin.

——-

Educo Valmennustalo Oy on koko Suomen alueella toimiva tuloshakuinen ja innovatiivinen koulutus-, valmennus- ja asiantuntijatalo.

Strategic Accounting Oy on liikkeenjohdon strategioihin keskittynyt taloudellinen neuvonantaja. Strategic Accountingin metodi perustuu yli 40 vuoden mallinnuskokemukseen yli 6000 asiakkaasta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Janne Annunen, Educo Valmennustalo, janne.annunen@educo.fi, +358 40 551 5057
Toimitusjohtaja Ari Holm, Strategic Accounting Oy, ari.holm@strategicaccounting.fi, 050 366 3381

                                                                   

Erilainen ja inspiroiva yritysjohtamisen kasvuohjelma – alkaa Turussa 14.2.2019

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Yritysjohtamisen kasvuohjelma (Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto)

Yritystoiminnassa menestyminen voi perustua hyvään tuuriin. Tämän varaan ei kuitenkaan kannata laskea. Fiksua on kehittää yritystoimintaa pitkäjänteisesti ja näin varmistaa ”hyvän tuurin” osuminen oman yrityksen kohdalle. Olemme tätä varten rakentaneet sinulle laadukkaan ja inspiroivan yritysjohtamisen kasvuohjelman. Se antaa erinomaiset eväät oman yrityksesi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Olet sitten ottamassa yritystoiminnassasi  seuraavaa tasoa tai laittamassa yritystäsi hyvään myyntikuntoon.

Onnistumisen kannalta merkittävin asia on oikeanlainen yrityskulttuuri. Lopulta kaikessa menestyksellisessä yritystoiminnassa on kysymys siitä, miten saamme ihmiset tekemään yhdessä oikeita asioita tavoitteiden toteuttamiseksi. Menestyvään yritystoimintaan tarvitaan aina ihmisiä; asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea motivoituneita työntekijöitä. Tämä on ohjelman punainen lanka ja se yhdistää eri valmennuspäivät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.

Ohjelman aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto.  Tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat oman työsi ohessa. Ohjelma sisältää yhteensä 11 mielenkiintoista lähivalmennusta ja ja yrityskohtaisen asiantuntijan palautteen yrityksesi nykytilanteesta.

Kenelle?

 • yrittäjille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää itseään ja yrityksensä toimintaa
 • yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneille jatko-ohjelmaksi
 • itsenäisesti pk-yritystä johtaville palkatuille johtajille ja johtoryhmän jäsenille
 • sukupolven- tai omistajan- vaihdostilanteessa oleville pk-yritysten johtajille

Toimiala

Ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille.

Tavoitteet ja hyödyt

 • ohjelman tavoitteena on edistää osallistujien kehittymistä yritysjohtajina ja tarjota työkaluja kokonaisvaltaiseen yrityksen kehittämiseen.
 • ohjelma antaa erinomaiset eväät oman yrityksen tuottavuuden parantamiseen ja kannattavan yritystoiminnan rakentamiseen.
 • kehityt ihmisenä ja johtajana.
 • pääset mukaan ohjelmaan sisältyvään huippuluokan Tilannejohtaminen II, SLII® valmennukseen*.
 • saat raportin ja asiantuntijan palautteen yrityksesi tilanteesta Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoituksen® pohjalta.
 • kehität omaa johtamistasi Johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII® ja Educo ANALYTICA DiSC® analyysin (Minä johtajana) avulla.
 • verkostoidut kollegoidesi kanssa.
 • saat mahdollisuuden osallistua Educon johdon kasvuseminaareihin. Seminaarit ovat
  yrityksen johdon oma kasvun ja kehittymisen foorumi (ei sisälly ohjelman hintaan).
 • saat virallisen Opetushallituksen tutkinnon ja todistuksen.

* Tilannejohtaminen on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamisen malli.
Tässä valmennuksessa perehdymme tilannejohtamisen malliin ja kolmeen tilannejohtajan taitoon: tavoitteen asettamiseen, tilanteen diagnosointiin ja erilaisten johtamistyylien valintaan ja käyttöön. Valmennus perustuu The Ken Blanchard -yhtiöiden Tilannejohtaminen II, Situational Leadership® II -malliin. The Ken Blanchard –yhtiöt on listattu vuosikausia maailman parhaiden johtamisen valmennusyritysten joukkoon. Valmennus on juuri uudistettu ja pääset kokemaan viimeisintä huutoa olevan esimiesvalmennuksen. Lue lisää Tilannejohtamisen valmennuksesta täältä.

Ohjelman sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kesto on 12 kk. Valmennusohjelmaan sisältyy 11 inspiroivaa lähipäivää ja ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan omaan yritystoimintaan liittyvä kehittämisprojekti.

1. Koulutuksen startti / Vuorovaikutusjohtaminen (1pv) 14.2.2019 (Lars Fredriksson)

 • Koulutusohjelman sisältö ja tavoitteet sekä tutkinnon suorittaminen
 • Educo eLearning- sähköinen oppimisympäristö
 • Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoituksen® toteuttaminen
 • Educo ANALYTICA DiSC® analyysin (Minä johtajana) purku ja sen hyödyntäminen
 • Luontainen käyttäytymistyyli ja sen merkitys johtamisessa

2. Strateginen johtaminen (1 pv) 12.3.2019 (Janne Annunen)

 • Johtamisen suuri oivallus ja kytkeminen strategiseen johtamiseen
 • Miten strategia luodaan käytännössä ja mitä se sisältää?
 • Miten strategia muutetaan konkreettisiksi arjen teoiksi?

3. Tuloksellinen ihmisten johtaminen (2 pv) 10.-11.4.2019 (Risto Ahonen)

 • Johtamiskäyttäytymisanalyysi (LBAII)
 • Tehokkaiden tavoitteiden asettaminen
 • Tilanteen diagnosointi ja tilanteessa johtaminen
 • Innostavat suorituskeskustelut
 • Henkilöstön valmentaminen itsensä johtamiseen
 • Osaamisen, sitoutumisen ja tuloksen kehittäminen

4. Tuottavuuden parantaminen (1pv) 15.5.2019 (Tarja Lindholm)

 • Prosessijohtaminen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu
 • Prosessin rakentaminen
 • Prosessin systemaattinen arviointi ja kehittäminen
 • LEAN – ajattelu ja –työkalut

5. Talouden johtaminen (1pv) 5.6.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Talouden suunnittelu käytännössä
 • Oma yrityskunnon nykytilanteen arviointi
 • Kannattavan yritystoiminnan rakentaminen
 • Taloudelliset tavoitteet
 • Budjetointi ja toiminnan suunnittelu

6. Markkinointi liiketoiminnan tukena (1pv) 4.9.2019 (Harri Ekebom)

 • Yrityskohtaisten haasteiden tunnistaminen
 • Markkinointistrategia
 • Kilpailuedut ja asiakaslupaukset
 • Brändi ja asiakaslupaukset markkinoinnissa
 • Markkinoinnin tavoitteellisuus ja suunnittelu

7. Tuloksellinen myynnin toteuttaminen (0,5pv) 2.10.2019 (Harri Ekebom)

 • Myynnin tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
 • Myyntiprosessin kehittäminen
 • Oman myyntiosaamisen kehittäminen

8. Itsensä johtaminen (1pv) 6.11.2019 (Karita Leino)

 • Oman mielen johtaminen
 • Miten löytää menestyksen mindset?
 • Aivojen ja mielen hyvinvoinnin kehittäminen
 • Oman muutos- ja uudistumiskyvyn vahvistaminen

9. Yritysjuridiikka (1pv) 11.12.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Yrityksen sopimussuhteiden hallinta
 • Yrityksen työsuhdeasioiden hallinta
 • Yrityksen tietosuoja-asiat

10. Innostava johtamisviestintä (1pv) 29.1.2020 (Sirke Lohtaja-Ahonen)

 • Johtaminen on viestintää
 • Kiinnosta, innosta, osallista – ja vaikuta tulokseen ja hyvinvointiin
 • Yksinpuhelusta vuoropuheluun eli kuka, mitä, miksi, miten, milloin?
 • Mieti ensin, toimi sitten
 • Kytke viestintäsi tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin
 • Johtamisviestinnän haasteet
 • Tukenasi Innostavan työyhteisöviestinnän malli 

Valmennusmenetelmät ja –materiaalit

 • Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoitus®
 • Educo ANALYTICA DiSC® analyysi** (Minä johtajana)
 • johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII®
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • sähköinen oppimisympäristö (Educo eLearning)
 • vertaiscoaching

**) DISC -analyysi paljastaa sinun luontaisen käyttäytymistyylisi (vahvuudet ja heikkoudet) yrittäjänä, esimiehenä, asiakaspalvelijana tai missä tahansa vuorovaikutustilanteessa. Hallitseeko käytöstäsi punaisen, keltaisen, vihreän vai sinisen persoonan tyyli? Entä minkälaisia persoonia sinulla on johdettavana? Osaatko johtaa heitä oikein? Entä miten johdat asiakkaitasi?

Yritysjohtamisen ohjelmasta sanottua

”Mielenkiintoinen aihe, innostava ja ihmisläheinen koulutustapa”
”Hyvä porukka, paljon esimerkkejä”
”Hyvä yhteishenki, mielenkiintoinen sisältö”
”Asiansa osaava, hyvät esimerkit”
”Leppoisa, mutta asiallinen meininki”
”Erinomainen”
”Konkreettista”
”Hyvä vuorovaikutus”

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat erittäin kokeneita, oman alansa parhaita asiantuntijoita. Kaikki ohjelman kouluttajat toimivat pääasiassa vaativissa yrityskohtaisissa valmennuskokonaisuuksissa ja konsultoinneissa. Lähes kaikki ovat myös yrittäjiä.

Janne Annunen
KTM, johtamisvalmentaja, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja

Risto Ahonen
VTM, johtamisvalmentaja, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen Motivaatio, Itsensä tilannejohtaminen, Tiimien tilannejohtaminen, DiSC®, Gung Ho!, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Tarja Lindholm
DI, yritysvalmentaja, asiantuntijuus prosessit ja projektinhallinta

Harri Ekebom
YTM, seniorikonsultti, yrittäjä, asiantuntijuus kasvu, myynti ja markkinointi

Lars ”Lasse” Fredriksson
Yritysvalmentaja, asiantuntijuus DiSC® ja myynti

Jyrki Mannelin
DI, OTM, yritysvalmentaja, asiantuntijuus talouden johtaminen ja yritysjuridiikka (mm. työsuhdeasiat) 

Karita Leino
KTM, Leadership and BrainTraining Professional, Coach, yrittäjä, asiantuntijuus, ihmismielen ymmärtäminen ja aivokapasiteetin löytäminen ja hyödyntäminen työelämässä

Sirke Lohtaja-Ahonen
FM, viestintävalmentaja, tietokirjailija, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen, Motivaatio, DiSC®, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Koulutuspaikka

Turussa Auriga Business Centerissä, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku.

Osallistumismaksu

Koulutus on osin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta, josta osallistuja maksaa omarahoitusosuuden 1250 €. Omarahoitusosuus laskutetaan ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot ja hakeutuminen

HAKEUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Lisätietoja ohjelmasta:
Lars Fredriksson, 044 584 0018, lars.fredriksson@educo.fi

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Novidan kanssa.

                      

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksena Espoossa IDEASTA KASVUUN -YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

Kirjoittaja | Ajankohtaista, Yleinen

Espoossa alkaa yrittäjille suunnattu huippuluokan monipuolinen ohjelma, jossa suoritat arvostetun yrittäjän ammattitutkinnon. 15 innostavaa päivää keskimäärin kerran kuukaudessa. Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Yhtenä tavoitteena on itsensä kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa, mm. yrittäjänä, esimiehenä ja asiakaspalvelijana / myyjänä. Opit kohtaamaan erilaiset persoonat oikealla tavalla. Tähän liittyen jokaiselle tehdään Educo DISC henkilöanalyysi, josta saat itsestäsi n.30 sivuisen raportin. Hinta on 200 € + alv. Tämä on koulutuksen ainoa kustannus.

Koulutus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille

 • Voit olla yksinyrittäjä,
 • suunnittelet ehkä palkkaavasi työntekijöitä
 • tai sinulla on jo alaisia

Koulutus sopii hyvin myös sukupolvenvaihdos tilanteeseen.

PYYDÄ TÄSTÄ LISÄTIETOJA TAI HAKEUDU KOULUTUKSEEN

Koulutuksen hyötyjä

 • Verkostoidut eri alojen yrittäjien kanssa.
 • Käytössäsi ovat huippukouluttajat.
 • Pääset kehittämään yritystoimintaasi käytännönläheisin neuvoin.
 • Saat apua työntekijän palkkaamiseen, perehdyttämiseen ja ohjaamiseen.
 • Talous ja verotusasiat tulevat tutuiksi ja helposti ymmärrettäviksi.
 • Löydät uuden vaihteen myydä ja markkinoida.
 • Tunnistat omat vahvuudet ja heikkoudet DISC analyysin avulla. Hyödynnät sitä yrittäjänä, esimiestyössä, myyntityössä ja kaikessa vuorovaikutuksessa.
 • Teet koulutuksen aikana konkreettisen kehittämissuunnitelman.
 • Suoritat virallisen yrittäjän ammattitutkinnon.

LUE ESITE TÄSTÄ

Hakeudu koulutukseen osoitteesta: www.educo.fi/espoo2018

Koulutukseen hakeutuminen on 11.6. – 31.10. Jos ryhmä täytyy aiemmin, haku päättyy. Mukaan mahtuu 20 yrittäjää.

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Organisaation kulttuuri muuttuu kun ajattelu ja käyttäytyminen muuttuu

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Johdolla on tärkeä rooli toimia moottorina oikean organisaatiokulttuurin luomisessa. Organisaatiokulttuurin luomisessa ja muuttamisessa keskeistä on organisaation yhteiset arvot sekä muutosta tukeva työyhteisöviestintä.

Ihmisillä on luontainen tarve määritellä itse tavoitteita, jotka eivät aina ole linjassa organisaation yhteisten tavoitteiden kanssa. Educon toimitusjohtaja ja johtamisen valmentaja Janne Annusen mukaan yhteisiin tavoitteisiin päästään silloin, kun koko organisaatio omaksuu yhteisen tavan ajatella ja toimia.

– Organisaatiokulttuurin ja tavoitteiden luomisessa ja muuttamisessa arvot ovat oleellinen työväline, sillä niissä on lopulta kyse yhteisesti sovitusta ajattelusta ja käyttäytymisestä, Annunen sanoo.

Hänen mukaansa tämän työvälineen onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin, että arvot pystytään muuttamaan kauniista sanoista konkreettisiksi arjen teoiksi. Työyhteisöviestinnällä on tässä suuri merkitys.

Työyhteisöviestinnästä kulttuurimuutoksen työkalu

Jokaisella työpaikalla viestitään, mutta miten? Jos viestintä koostuu enimmäkseen johdon ja hallinnon yksinpuhelusta, työntekijät passivoituvat. Silloin he eivät anna parasta työpanostaan eivätkä sitoudu työhönsä, eikä johto kuule heidän näkemyksiään eikä ideoitaan.

– Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja osallistua työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Tämä onnistuu, kun työntekijä kokee, että johto arvostaa hänen ajatuksiaan, sanoo Educon viestintävalmentaja Sirke Lohtaja-Ahonen.

Siksi kulttuurimuutos kannattaa käynnistää antamalla ihmisille työkalut keskustelujen käymiseen eli vuoropuheluun.

Lohtaja-Ahonen suosittelee, että ensin kannattaa analysoida työpaikan viestinnän kanavat ja käytännöt ja pohtia, tukevatko ne vuoropuhelua vai yksinpuhelua.

Kulttuurimuutoksen voi käynnistää myös jostakin työyhteisöviestinnän osa-alueesta, esimerkiksi johtamisviestinnästä.

– Jos johtamisviestintä on sitä, että esimies ja työntekijä keskustelevat keskenään vain harvoin ja silloinkin äänessä on enimmäkseen esimies, remonttiin on tarvetta, Lohtaja-Ahonen sanoo ja kertoo, kuinka vuoropuhelua voi helposti toteuttaa:

– Yksi tehokas tapa on käynnistää viikoittaiset 1+1-keskustelut, joihin asialistan tekee työntekijä. Näin työntekijä oppii hakemaan sellaista johtamista, jota hän tarvitsee. Silloin hän saa äänensä kuuluviin, eikä esimiehen tarvitse arvailla, miten häntä kannattaisi johtaa.

Katso alkuperäinen artikkeli Businessoppaasta

TÄYNNÄ: Huippuluokan pk-yritysjohtamisen valmennusohjelma (YJEAT) alkaa Turussa 4.10.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Pk-yritysjohtamisen valmennusohjelma (Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto)

Yritystoiminnassa menestyminen voi perustua hyvään tuuriin. Tämän varaan ei kuitenkaan kannata laskea. Fiksua on kehittää yritystoimintaa pitkäjänteisesti ja näin varmistaa ”hyvän tuurin” osuminen oman yrityksen kohdalle. Olemme tätä varten rakentaneet sinulle laadukkaan ja inspiroivan pk-yritysjohtamisen valmennusohjelman. Se antaa erinomaiset eväät oman yrityksesi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Olet sitten ottamassa yritystoiminnassasi  seuraavaa tasoa tai laittamassa yritystäsi hyvään myyntikuntoon.

Onnistumisen kannalta merkittävin asia on oikeanlainen yrityskulttuuri. Lopulta kaikessa menestyksellisessä yritystoiminnassa on kysymys siitä, miten saamme ihmiset tekemään yhdessä oikeita asioita tavoitteiden toteuttamiseksi. Menestyvään yritystoimintaan tarvitaan aina ihmisiä; asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea motivoituneita työntekijöitä. Tämä on ohjelman punainen lanka ja se yhdistää eri valmennuspäivät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.

Ohjelman aikana suoritetaan Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Tutkinnossa erikoistutaan työyhteisön johtamiseen. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat oman työsi ohessa. Ohjelma sisältää yhteensä 11 mielenkiintoista lähivalmennusta ja yhden yrityskohtaisen asiantuntijatapaamisen.

Kenelle?

 • yrittäjille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää itseään ja yrityksensä toimintaa
 • yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneille jatko-ohjelmaksi
 • itsenäisesti pk-yritystä johtaville palkatuille johtajille ja johtoryhmän jäsenille
 • sukupolven- tai omistajan- vaihdostilanteessa oleville pk-yritysten johtajille

Toimiala

Ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille.

Tavoitteet ja hyödyt

 • ohjelman tavoitteena on edistää osallistujien kehittymistä yritysjohtajina ja tarjota työkaluja kokonaisvaltaiseen yrityksen kehittämiseen.
 • ohjelma antaa erinomaiset eväät oman yrityksen tuottavuuden parantamiseen ja kannattavan yritystoiminnan rakentamiseen.
 • kehityt ihmisenä ja johtajana.
 • pääset mukaan ohjelmaan sisältyvään huippuluokan Tilannejohtaminen II, SLII® valmennukseen*.
 • saat raportin ja asiantuntijan palautteen yrityksesi tilanteesta Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoituksen® pohjalta.
 • kehität omaa johtamistasi Johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII® ja Educo ANALYTICA DiSC® analyysin (Minä johtajana) avulla.
 • verkostoidut kollegoidesi kanssa.
 • saat mahdollisuuden osallistua Educon johdon kasvuseminaareihin. Seminaarit ovat
  yrityksen johdon oma kasvun ja kehittymisen foorumi (ei sisälly ohjelman hintaan).
 • saat virallisen Opetushallituksen tutkinnon ja todistuksen.

* Tilannejohtaminen on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamisen malli.
Tässä valmennuksessa perehdymme tilannejohtamisen malliin ja kolmeen tilannejohtajan taitoon: tavoitteen asettamiseen, tilanteen diagnosointiin ja erilaisten johtamistyylien valintaan ja käyttöön. Valmennus perustuu The Ken Blanchard -yhtiöiden Tilannejohtaminen II, Situational Leadership® II -malliin. The Ken Blanchard –yhtiöt on listattu vuosikausia maailman parhaiden johtamisen valmennusyritysten joukkoon. Valmennus on juuri uudistettu ja pääset kokemaan viimeisintä huutoa olevan esimiesvalmennuksen.
Lisätietoja: https://www.kenblanchard.com/Products-Services/Situational-Leadership-II

Ohjelman sisältö

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kesto on 12 kk. Valmennusohjelmaan sisältyy 11 inspiroivaa lähipäivää ja ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan omaan yritystoimintaan liittyvä kehittämisprojekti.

1. Koulutuksen startti / Vuorovaikutusjohtaminen (1pv) 4.10.2018 (Lars Fredriksson)

 • Koulutusohjelman sisältö ja tavoitteet sekä tutkinnon suorittaminen
 • Educo eLearning- sähköinen oppimisympäristö
 • Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoituksen® toteuttaminen
 • Educo ANALYTICA DiSC® analyysin (Minä johtajana) purku ja sen hyödyntäminen
 • Luontainen käyttäytymistyyli ja sen merkitys johtamisessa

2. Strateginen johtaminen (1 pv) 1.11.2018 (Janne Annunen)

 • Johtamisen suuri oivallus ja kytkeminen strategiseen johtamiseen
 • Miten strategia luodaan käytännössä ja mitä se sisältää?
 • Miten strategia muutetaan konkreettisiksi arjen teoiksi?

3. Tuloksellinen ihmisten johtaminen (2 pv) 22.-23.11.2018 (Risto Ahonen)

 • Johtamiskäyttäytymisanalyysi (LBAII)
 • Tehokkaiden tavoitteiden asettaminen
 • Tilanteen diagnosointi ja tilanteessa johtaminen
 • Innostavat suorituskeskustelut
 • Henkilöstön valmentaminen itsensä johtamiseen
 • Osaamisen, sitoutumisen ja tuloksen kehittäminen

4. Tuottavuuden parantaminen (1pv) 8.1.2019 (Tarja Lindholm)

 • Prosessijohtaminen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu
 • Prosessin rakentaminen
 • Prosessin systemaattinen arviointi ja kehittäminen
 • LEAN – ajattelu ja –työkalut

5. Talouden johtaminen (1pv) 12.2.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Talouden suunnittelu käytännössä
 • Oma yrityskunnon nykytilanteen arviointi
 • Kannattavan yritystoiminnan rakentaminen
 • Taloudelliset tavoitteet
 • Budjetointi ja toiminnan suunnittelu

6. Markkinointi liiketoiminnan tukena (1pv) 12.3.2019 (Harri Ekebom)

 • Yrityskohtaisten haasteiden tunnistaminen
 • Markkinointistrategia
 • Kilpailuedut ja asiakaslupaukset
 • Brändi ja asiakaslupaukset markkinoinnissa
 • Markkinoinnin tavoitteellisuus ja suunnittelu

7. Tuloksellinen myynnin toteuttaminen (0,5pv) 9.4.2019 (Harri Ekebom)

 • Myynnin tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
 • Myyntiprosessin kehittäminen
 • Oman myyntiosaamisen kehittäminen

8. Itsensä johtaminen (1pv) 7.5.2019 (Karita Leino)

 • Oman mielen johtaminen
 • Miten löytää menestyksen mindset?
 • Aivojen ja mielen hyvinvoinnin kehittäminen
 • Oman muutos- ja uudistumiskyvyn vahvistaminen

9. Yritysjuridiikka (1pv) 3.9.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Yrityksen sopimussuhteiden hallinta
 • Yrityksen työsuhdeasioiden hallinta
 • Yrityksen tietosuoja-asiat

10. Innostava johtamisviestintä (1pv) 1.10.2019 (Sirke Lohtaja-Ahonen)

 • Johtaminen on viestintää
 • Kiinnosta, innosta, osallista – ja vaikuta tulokseen ja hyvinvointiin
 • Yksinpuhelusta vuoropuheluun eli kuka, mitä, miksi, miten, milloin?
 • Mieti ensin, toimi sitten
 • Kytke viestintäsi tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin
 • Johtamisviestinnän haasteet
 • Tukenasi Innostavan työyhteisöviestinnän malli 

Valmennusmenetelmät ja –materiaalit

 • Educo ANALYTICA Yrityksen nykytilakartoitus®
 • Educo ANALYTICA DiSC® analyysi (Minä johtajana)
 • johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII®
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • sähköinen oppimisympäristö (Educo eLearning)
 • vertaiscoaching

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat erittäin kokeneita, oman alansa parhaita asiantuntijoita. Kaikki ohjelman kouluttajat toimivat pääasiassa vaativissa yrityskohtaisissa valmennuskokonaisuuksissa ja konsultoinneissa. Lähes kaikki ovat myös yrittäjiä.

Janne Annunen
KTM, johtamisvalmentaja, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja

Risto Ahonen
VTM, johtamisvalmentaja, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen Motivaatio, Itsensä tilannejohtaminen, Tiimien tilannejohtaminen, DiSC®, Gung Ho!, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Tarja Lindholm
DI, yritysvalmentaja, asiantuntijuus prosessit ja projektinhallinta

Harri Ekebom
YTM, seniorikonsultti, yrittäjä, asiantuntijuus kasvu, myynti ja markkinointi

Lars ”Lasse” Fredriksson
Yritysvalmentaja, asiantuntijuus DiSC® ja myynti

Jyrki Mannelin
DI, OTM, yritysvalmentaja, asiantuntijuus talouden johtaminen ja yritysjuridiikka (mm. työsuhdeasiat) 

Karita Leino
KTM, Leadership and BrainTraining Professional, Coach, yrittäjä, asiantuntijuus, ihmismielen ymmärtäminen ja aivokapasiteetin löytäminen ja hyödyntäminen työelämässä

Sirke Lohtaja-Ahonen
FM, viestintävalmentaja, tietokirjailija, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen, Motivaatio, DiSC®, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Koulutuspaikka

Turussa Auriga Business Centerissä, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku.

Lisätiedot ja hakeutuminen

 

SEURAAVA STARTTI JOULUKUUSSA

Lisätietoja ohjelmasta:
Lars Fredriksson, 044 584 0018, lars.fredriksson@educo.fi

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Novidan kanssa.

                      

TÄYNNÄ: Innostava ja monipuolinen Educo TEAT-esimiesvalmennus alkaa Turussa 27.9.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Esimieskoulutus (Tekniikan erikoisammattitutkinto)

Esimiestyössä onnistuminen vaatii vahvaa tilanteiden ja ihmisten johtamisen taitoa sekä joustavaa ja tehokasta johtamistyylien käyttöä. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä osaamista johtaa projekteja. Esimies tarvitsee myös taitoja jatkuvasti kehittää omaa esimiestyöskentelyään ja organisaationsa toimintaa. Educo TEAT-ohjelma on esimieskoulutus, joka on rakennettu näistä tarpeista erityisesti työnjohto- ja lähiesimies- sekä projektipäällikön tehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville. Ohjelman aikana suoritetaan Tekniikan erikoisammattitutkinto, joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat oman työn ohessa.

Kenelle?

 • työnjohto- ja lähiesimiestehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • projektipäälliköille tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisen näyttämistä käytännön työtehtävissä, joten sinun tulee olla työsuhteessa tai toimia yrittäjänä.

Toimiala

Ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille.

Tavoitteet ja hyödyt

 • ohjelmaan sisältyy huippuluokan Tilannejohtaminen II, SLII® valmennus*
 • kehittää itsensä tuntemista ja johtamista
 • kehittää tehokkaasti ihmisten johtamisen taitoja
 • parantaa vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • vahvistaa oikean esimiesroolin omaksumista
 • kehittää projektinhallinnan ja –johtamisen taitoja
 • antaa eväitä prosessien johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat toimivia työkaluja johtamiseen sekä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen
 • verkostoidut kollegoidesi kanssa
 • saat arvostetun ja käytännönläheisen erikoisammattitutkinnon sekä todistuksen

* Tilannejohtaminen on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamisen malli.
Tässä valmennuksessa perehdymme tilannejohtamisen malliin ja kolmeen tilannejohtajan taitoon: tavoitteen asettamiseen, tilanteen diagnosointiin ja erilaisten johtamistyylien valintaan ja käyttöön. Valmennus perustuu The Ken Blanchard -yhtiöiden Tilannejohtaminen II, Situational Leadership® II -malliin. The Ken Blanchard –yhtiöt on listattu vuosikausia maailman parhaiden johtamisen valmennusyritysten joukkoon. Valmennus on juuri uudistettu ja pääset kokemaan viimeisintä huutoa olevan esimiesvalmennuksen.

Lisätietoja: https://www.kenblanchard.com/Products-Services/Situational-Leadership-II

Ohjelman sisältö

Educo TEAT-ohjelmaan sisältyy yhdeksän inspiroivaa lähipäivää ja ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan kehittämisprojekti.

1. Koulutuksen startti / Vuorovaikutusjohtaminen (1pv) 27.9.2018 (Lars Fredriksson)

 • Koulutusohjelman sisältö ja tavoitteet sekä tutkinnon suorittaminen
 • Educo eLearning- sähköinen oppimisympäristö
 • DISC Minä esimiehenä analyysi ja sen hyödyntäminen
 • Luontainen käyttäytymistyyli ja sen merkitys esimiestyössä
 • Esimiestyön vuorovaikutustaitojen kehittäminen

2. Oman johtajuuden kehittäminen ja 360 Esimiesarvio (1pv) 25.10.2018 (Janne Annunen)

 • Johtamisen suuri oivallus ja kytkeminen strategiseen johtamiseen
 • 360 Esimiesarvio ja sen purku
 • Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma

3. Tuloksellinen ihmisten johtaminen (2pv) 29.-30.11.2018 (Risto Ahonen)

 • Tehokkaiden tavoitteiden asettaminen
 • Tilanteen diagnosointi
 • Tilanteessa johtaminen
 • Innostavat suorituskeskustelut
 • Johtamiskäyttäytymisanalyysi (LBAII)
 • Tiimiläisten valmentaminen itsensä johtamiseen
 • Osaamisen, sitoutumisen ja tuloksen kehittäminen

4. Projektin johtaminen (1pv) 10.1.2019 (Tarja Lindholm)

 • Projektin hallinnan perusteet
 • Hyvän projektisuunnitelman laatiminen
 • Projektin toteutus, seuranta ja arviointi
 • Kehittämisprojektin johtaminen

5. Prosessien johtaminen ja kehittäminen (2pv) 7.2.2019 ja 14.3.2019 (Tarja Lindholm)

 • Prosessijohtaminen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu
 • Prosessin rakentaminen
 • Prosessin systemaattinen arviointi ja kehittäminen

6. Talous ja kannattavuus sekä työsuhdeasiat (1pv) 4.4.2019 (Jyrki Mannelin)

 • Taloudelliset tavoitteet
 • Kannattavuus ja kustannushallinta
 • Budjetointi
 • Käytännön työoikeutta esimiehille

7. Sidosryhmien johtaminen (1pv) 9.5.2019 (Sirke Lohtaja-Ahonen)

 • Tärkeimmistä sidosryhmistä viestinnän kohderyhmiä
 • Oikeat kanavat oikeille kohderyhmille
 • Tiedottamista vai viestintää?
 • Brändää tiimisi
 • Innosta ja osallista
 • Näin kehität asiakas- ja henkilöstökokemusta

Valmennusmenetelmät ja –materiaalit

 • 360° esimiesarvio
 • DISC Minä esimiehenä analyysi
 • johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII®
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • sähköinen oppimisympäristö (Educo eLearning / Ken Blanchard Learning Portal)
 • vertaiscoaching

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat erittäin kokeneita, oman alansa parhaita asiantuntijoita. Kaikki ohjelman kouluttajat toimivat pääasiassa vaativissa yrityskohtaisissa valmennuskokonaisuuksissa ja konsultoinneissa. Palaute kaikilla on ollut erinomaista.

Lars ”Lasse” Fredriksson
Yritysvalmentaja, asiantuntijuus DiSC® ja myynti

Janne Annunen
KTM, johtamisvalmentaja, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja

Risto Ahonen
VTM, johtamisvalmentaja, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen Motivaatio, Itsensä tilannejohtaminen, Tiimien tilannejohtaminen, DiSC®, Gung Ho!, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Tarja Lindholm
DI, yritysvalmentaja, asiantuntijuus prosessit ja projektinhallinta

Jyrki Mannelin
DI, OTM, yritysvalmentaja, asiantuntijuus talouden johtaminen ja yritysjuridiikka (mm. työsuhdeasiat) 

Sirke Lohtaja-Ahonen
FM, viestintävalmentaja, tietokirjailija, sertifioinnit: Tilannejohtaminen II, Optimaalinen, Motivaatio, DiSC®, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™

Koulutuspaikka

Turussa Auriga Business Centerissä, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoja ohjelmasta:
Maria Dahlqvist-Nolvi, 044 562 3604, maria.dahlqvist-nolvi@educo.fi

SEURAAVA STARTTI MARRASKUUSSA

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Novidan kanssa.

Lahdessa alkaa YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO, jossa pätevöidyt myös esimiehenä – startti 5.6.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

HAKEUDU MUKAAN TAI PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ LINKISTÄ

Käynnistämme Lahdessa yrittäjille suunnatun monipuolisen ohjelman, jossa suoritat arvostetun yrittäjän ammattitutkinnon ja pätevöidyt samalla esimiehenä. 15 innostavaa päivää kerran kuukaudessa. Koulutus järjestetään työn ohessa tapahtuvana oppisopimuskoulutuksena. Yhtenä koulutuksen tavoitteena on itsensä kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa, mm. yrittäjänä ja esimiehenä. Tähän liittyen jokaiselle tehdään Educo DISC Henkilöanalyysi. Hinta on 200 € + alv.

Koulutuksen hyötyjä

 • Verkostoidut eri alojen ammattilaisten kanssa.
 • Saat huippukouluttajat käyttöösi.
 • Saat työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja esimiestyöhön.
 • Tunnistat omat vahvuudet ja heikkoudet DISC analyysin avulla. Hyödynnät sitä johtamisessa, myyntityössä ja kaikessa vuorovaikutuksessa.
 • Teet koulutuksen aikana konkreettisen kehittämissuunnitelman.
 • Kasvatat myyntiäsi kannattavasti.
 • Suoritat virallisen yrittäjän ammattitutkinnon ja osan lähiesimiehen ammattitutkinnosta

LUE ESITE TÄSTÄ

Hakeudu koulutukseen osoitteesta: www.educo.fi/lahti2018

Koulutuksen startti
5.6.2018 klo 9.30 – 15.30
Paikka: Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti
Tila: luokka 114
Kouluttaja: Lars Fredriksson / Educo Valmennustalo

 

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Esimiehen tehtävä ei ole motivoida

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Näin sanoo Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja, johtamisen asiantuntija Janne Annunen Business Class Magazinen haastattelussa. Lue lisää mikä sitten on esimiehen tehtävä, miten ajattelua voidaan johtaa, ja miten kehitetään tuloksellisesti käytännön johtamista ja esimiestyöskentelyä.

Esimiehen tehtävä ei ole motivoida

Johtamisesta ja esimiehen tehtävästä on hyvin erilaisia käsityksiä. Olemme Educo Valmennustalossa havainneet, että usein yrityksissä ja jopa johtamisen valmentamisen ammattilaisten parissa ajatellaan, että esimiehen tärkein tehtävä on motivoida alaisiaan ja että vastuu henkilöstön motivaatiosta on esimiehellä. Meidän mielestämme se on väärä lähtökohta, sillä jokainen voi motivoida itseään, mutta muita emme voi motivoida – se on käytännössä mahdoton tehtävä.

Mikä sitten on esimiehen tehtävä? Huolehtia siitä, että työntekijöiden motivaatioon vaikuttavat elementit ovat kunnossa. Yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä on tavoite. Saavuttamisen tunne on jokaiselle ihmiselle keskeinen motivaattori. Oikeat tavoitteet ovat keskeinen johtamisen väline. On vaikea asua hyvälläkään tikalla napakymppiin, jos tikkataulua ei ole. Valitettavan usein tavoitteet eivät ole kovinkaan selviä. Tavoitteiden rinnalle tarvitaan myös tunnustusta saavutuksista. Se tarkoittaa aktiivista palautteenantokulttuuria esimieheltä alaisille, alaisilta esimiehille ja työntekijöiltä toisille. Tämä varmistaa kaikille oikeansuuntaisen tekemisen. Silloin kaikille on selvää, mikä on tärkeintä ja mistä tulokset syntyvät.

Johda ihmisten ajattelua

Usein ajatellaan myös, että on olemassa yksi oikea tapa johtaa kaikkia ihmisiä. Sekään ei käytännössä toimi, sillä ihmisiä tulee johtaa tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uskomme myös, että mikäli organisaatiossa halutaan saada aikaan todellinen muutos ihmisten toiminnassa, tulisikin johtaa ihmisten ajattelua. Sitä taas ei johdeta vuosibudjetilla tai luvuilla, vaan kohdistamalla johtaminen organisaation tavoitteiden kannalta oikeanlaisen ajattelun varmistamiseen. Oikeanlainen ajattelu ja asenne varmistavat oikeanlaisen tekemisen, ja edelleen sitä kautta tavoitellut tulokset. Ajattelua johdetaan tehokkaimmin yrityksen arvojen avulla. Ne luovat pelisäännöt ja raamit kaikelle tekemiselle ja koko organisaatiokulttuurille. Tämän vuoksi ne on oltava kunnossa.

Laastareiden sijaan tuloksia

Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen, sillä organisaation johtamistaitojen ja –käytänteiden on oltava riittävän hyvällä tasolla, jotta systemaattinen, mutta yksilön tarpeet, erilaiset tilanteet huomioiva ja motivaatiotekijöitä ruokkiva johtamiskulttuuri voi ylipäätään syntyä. Siksi olemmekin Educo Valmennustalossa sitä mieltä, että emme tarjoa organisaatioiden johtamisen haasteisiin pelkkiä laastareita, vaan meidän tehtävämme kaivaa esiin ne juurisyyt, mistä haasteet johtuvat ja mitkä ovat muutosesteet ratkaistaessa näitä haasteita. Vasta tämän jälkeen mietimme, millaisella ratkaisulla voimme päästä parhaisiin tuloksiin asiakkaamme kanssa.

Katso alkuperäinen, englanninkielinen haastattelu Business Class Magazinesta:

Business Class Magazine

Espoossa alkaa liiketalouden ja esimiestyön yhdistelmäkoulutus yrittäjille

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Espoossa alkaa yhdistelmäkoulutus yrittäjille.
Suorita liiketalouden koulutus ja pätevöidy samalla esimiehenä.

Koko koulutus on rahoitettu ja on sinulle maksuton.

PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ TAI HAKEUDU KOULUTUKSEEN

Koulutuksen tavoitteita
* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Toimit oikein esimiestehtävissä
* Osaat johtaa
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi
* Suoritat samalla lähiesimiehen ammattitutkinnon osan

KOULUTUSESITE, LUE TÄSTÄ LISÄÄ.

Käytännönläheistä oppimista

 • Noin 38 koulutuspäivää Espoossa
 • 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
 • Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
 • Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
 • Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

 • Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa esimiehenä
 • Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus

Koulutuksen startti:
19.12.2017 klo 9.30 – 15.30
Paikka: Spektri Business Park, Metsänneidonkuja 4, Espoo
Tila: Tellus, Pilotti-talon 1.krs
Järjestävät: Salpaus Koulutuskeskus ja Educo Valmennustalo

Suorita nyt liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja lähiesimiehen ammattitutkinnon osa: lähiesimiehenä toimiminen.

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Lahdessa käynnistyy yrittäjän liiketalouden koulutus. Tutkintomaksu 58 €.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Yrittäjän liiketalouden perustutkinto (merkonomi).

Koulutus starttaa Lahdessa elokuussa 2017. Koulutus on rahoitettu ja maksat vain tutkintomaksun on 58€.

Koulutuksen tavoitteita

* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi

LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ.

Käytännönläheistä oppimista

* Noin 35 koulutuspäivää Lahdessa
* 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
* Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
* Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
* Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

* Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa
* Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus
* Et tarvitse mitään eritystä koulupohjaa

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo