Kategoria

Ajankohtaista

Esimiehen tehtävä ei ole motivoida

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Näin sanoo Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja, johtamisen asiantuntija Janne Annunen Business Class Magazinen haastattelussa. Lue lisää mikä sitten on esimiehen tehtävä, miten ajattelua voidaan johtaa, ja miten kehitetään tuloksellisesti käytännön johtamista ja esimiestyöskentelyä.

Esimiehen tehtävä ei ole motivoida

Johtamisesta ja esimiehen tehtävästä on hyvin erilaisia käsityksiä. Olemme Educo Valmennustalossa havainneet, että usein yrityksissä ja jopa johtamisen valmentamisen ammattilaisten parissa ajatellaan, että esimiehen tärkein tehtävä on motivoida alaisiaan ja että vastuu henkilöstön motivaatiosta on esimiehellä. Meidän mielestämme se on väärä lähtökohta, sillä jokainen voi motivoida itseään, mutta muita emme voi motivoida – se on käytännössä mahdoton tehtävä.

Mikä sitten on esimiehen tehtävä? Huolehtia siitä, että työntekijöiden motivaatioon vaikuttavat elementit ovat kunnossa. Yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä on tavoite. Saavuttamisen tunne on jokaiselle ihmiselle keskeinen motivaattori. Oikeat tavoitteet ovat keskeinen johtamisen väline. On vaikea asua hyvälläkään tikalla napakymppiin, jos tikkataulua ei ole. Valitettavan usein tavoitteet eivät ole kovinkaan selviä. Tavoitteiden rinnalle tarvitaan myös tunnustusta saavutuksista. Se tarkoittaa aktiivista palautteenantokulttuuria esimieheltä alaisille, alaisilta esimiehille ja työntekijöiltä toisille. Tämä varmistaa kaikille oikeansuuntaisen tekemisen. Silloin kaikille on selvää, mikä on tärkeintä ja mistä tulokset syntyvät.

Johda ihmisten ajattelua

Usein ajatellaan myös, että on olemassa yksi oikea tapa johtaa kaikkia ihmisiä. Sekään ei käytännössä toimi, sillä ihmisiä tulee johtaa tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uskomme myös, että mikäli organisaatiossa halutaan saada aikaan todellinen muutos ihmisten toiminnassa, tulisikin johtaa ihmisten ajattelua. Sitä taas ei johdeta vuosibudjetilla tai luvuilla, vaan kohdistamalla johtaminen organisaation tavoitteiden kannalta oikeanlaisen ajattelun varmistamiseen. Oikeanlainen ajattelu ja asenne varmistavat oikeanlaisen tekemisen, ja edelleen sitä kautta tavoitellut tulokset. Ajattelua johdetaan tehokkaimmin yrityksen arvojen avulla. Ne luovat pelisäännöt ja raamit kaikelle tekemiselle ja koko organisaatiokulttuurille. Tämän vuoksi ne on oltava kunnossa.

Laastareiden sijaan tuloksia

Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen, sillä organisaation johtamistaitojen ja –käytänteiden on oltava riittävän hyvällä tasolla, jotta systemaattinen, mutta yksilön tarpeet, erilaiset tilanteet huomioiva ja motivaatiotekijöitä ruokkiva johtamiskulttuuri voi ylipäätään syntyä. Siksi olemmekin Educo Valmennustalossa sitä mieltä, että emme tarjoa organisaatioiden johtamisen haasteisiin pelkkiä laastareita, vaan meidän tehtävämme kaivaa esiin ne juurisyyt, mistä haasteet johtuvat ja mitkä ovat muutosesteet ratkaistaessa näitä haasteita. Vasta tämän jälkeen mietimme, millaisella ratkaisulla voimme päästä parhaisiin tuloksiin asiakkaamme kanssa.

Katso alkuperäinen, englanninkielinen haastattelu Business Class Magazinesta:

Business Class Magazine

Espoossa alkaa liiketalouden ja esimiestyön yhdistelmäkoulutus yrittäjille

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Espoossa alkaa yhdistelmäkoulutus yrittäjille.
Suorita liiketalouden koulutus ja pätevöidy samalla esimiehenä.

Koko koulutus on rahoitettu ja on sinulle maksuton.

PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ TAI HAKEUDU KOULUTUKSEEN

Koulutuksen tavoitteita
* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Toimit oikein esimiestehtävissä
* Osaat johtaa
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi
* Suoritat samalla lähiesimiehen ammattitutkinnon osan

KOULUTUSESITE, LUE TÄSTÄ LISÄÄ.

Käytännönläheistä oppimista

 • Noin 38 koulutuspäivää Espoossa
 • 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
 • Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
 • Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
 • Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

 • Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa esimiehenä
 • Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus

Koulutuksen startti:
19.12.2017 klo 9.30 – 15.30
Paikka: Spektri Business Park, Metsänneidonkuja 4, Espoo
Tila: Tellus, Pilotti-talon 1.krs
Järjestävät: Salpaus Koulutuskeskus ja Educo Valmennustalo

Suorita nyt liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja lähiesimiehen ammattitutkinnon osa: lähiesimiehenä toimiminen.

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Lahdessa käynnistyy yrittäjän liiketalouden koulutus. Tutkintomaksu 58 €.

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Yrittäjän liiketalouden perustutkinto (merkonomi).

Koulutus starttaa Lahdessa elokuussa 2017. Koulutus on rahoitettu ja maksat vain tutkintomaksun on 58€.

Koulutuksen tavoitteita

* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi

LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ.

Käytännönläheistä oppimista

* Noin 35 koulutuspäivää Lahdessa
* 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
* Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
* Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
* Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

* Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa
* Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus
* Et tarvitse mitään eritystä koulupohjaa

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Tekes Innovaatioseteli pk-yrityksille

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Tekes innovaatioseteli

Tekes lanseerasi Suomessa uuden tavan tukea pk-yritysten kilpailukyvyn parantamista ja kasvua. Mallia tähän on otettu ulkomailta. Lokakuussa 2016 käynnistynyt kokeilu kestää kaksi vuotta. Tuki on innovaatioseteli, jonka arvo on 5000 euroa. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa innovaatiohankkeisiin liittyviä asiantuntijapalveluita valitsemaltaan palveluntuottajalta. Setelin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta ja hyödyntävät ensimmäisen kerran innovaatiopalveluja. Innovaatiosetelin tuotteistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota hakuprosessin helppouteen ja yrityksen mahdollisuuteen valita parhaat mahdolliset asiantuntijat kumppanikseen.

Mitä on innovaatiotoiminta? 

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista:

– Tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut.
– Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys.
– Innovaatioprojektien valmistelu.
– Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut.
– Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot.
– Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut.

Miten kannattaa edetä? 

Innovaatioseteliä haetaan Tekesin suvuilta mutta tätä ennen yrityksellä pitää olla tiedossa projektin suunnitelma ja Tekesin kriteerit täyttävä palvelun tuottaja. Educo Valmennustalo neuvoo yrityksiä innovaatiosetelin hankintaan liittyvissä asioissa ja parhaan palveluntuottajan valinnassa.

Jätä tästä yhteydenottopyyntösi niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!

Lisätietoja ja hakemuslomakkeen löydät täältä!

Turussa alkaa suosittu ja rahoitettu liiketalouden ja esimiestyön koulutus

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Turussa alkaa suosittu liiketalouden koulutus.
Nyt voit samalla parantaa myös pätevyyttä esimiehenä.

Koko koulutus on rahoitettu ja maksat vain tutkintomaksun on 58€.

ILMOITTAUDU 28.3.2017 INFOTILAISUUTEEN TÄSTÄ.

Koulutuksen tavoitteita

* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Toimit oikein esimiestehtävissä
* Osaat johtaa
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi
* Suoritat samalla lähiesimiehen ammattitutkinnon osan

LUE TÄSTÄ LISÄÄ.

Käytännönläheistä oppimista

* Enintään 35 koulutuspäivää Turussa
* 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
* Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
* Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
* Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

* Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa esimiehenä
* Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus
* Olet suorittanut korkeintaan 2. asteen tutkintoja

Koulutuksen infotilaisuus

Infossa saat tietoa koulutuksesta, tutkinnosta ja koulutukseen hakeutumisesta.

Aika: tiistai 28.3.2017 klo 9.00 – n. 13.00
Paikka: Turussa, paikka tarkentuu lähempänä ajankohtaa
Järjestävät: Faktia ja Educo Valmennustalo

Suorita nyt liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja lähiesimiehen ammattitutkinnon osa: lähiesimiehenä toimiminen.

Ilmoittaudu tästä infotilaisuuteen tai pyydä lisätietoja.

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Turussa alkaa rahoitettu liiketalouden ja esimiestyön koulutus. Startti 17.5.2017

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Turussa alkaa suosittu liiketalouden koulutus.
Paranna samalla myös pätevyyttä esimiehenä.

Koko koulutus on rahoitettu ja maksat vain tutkintomaksun on 58€.

HALUATKO HAKEUTUA?
PYYDÄ LISÄTIETOJA TÄSTÄ.

Koulutuksen tavoitteita

* Kehität myynti -ja neuvottelutaitojasi
* Opit markkinoimaan tehokkaasti
* Lisäät sosiaalisen median osaamistasi
* Hyödynnät tehokkaasti tietotekniikkaa
* Parannat yritystalouden ymmärrystäsi
* Toimit oikein esimiestehtävissä
* Osaat johtaa
* Suoritat 2. asteen kaupallisen tutkinnon:
liiketalouden perustutkinto, merkonomi
* Suoritat samalla lähiesimiehen ammattitutkinnon osan

Käytännönläheistä oppimista

* Enintään 35 koulutuspäivää Turussa
* 80% oppimisesta tapahtuu omassa yrityksessä tai työpaikalla
* Ei kokeita, tenttejä tai koulukirjoja
* Jokaiselle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma
* Koulutus on erittäin konkreettista, koska kouluttajamme tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat

Kenelle saattaa soveltua?

* Olet päätoiminen yrittäjä tai työsuhteessa esimiehenä
* Sinulta puuttuu kaupallinen koulutus

Koulutuksen startti

Koulutus starttaa 17.5. Mukaan mahtuu vielä muutama.

Aika: keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 –
Paikka: Educon koulutustilat Aurigassa (ent. linnakiinteistö), Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku.

Järjestävät: Faktia ja Educo Valmennustalo

Suorita nyt liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja lähiesimiehen ammattitutkinnon osa: lähiesimiehenä toimiminen.

Lisätietoja:
Lars Fredriksson
p. 044 584 0018
lars.fredriksson@educo.fi
Educo Valmennustalo

Asiantuntija- ja ratkaisumyynnin valmennusohjelma

Kirjoittaja | Ajankohtaista
Educon myynnin valmennusohjelma on mielenkiintoinen ja monipuolinen matka henkilökohtaiseen kehittymiseen ja parempiin myynnin tuloksiin. Myynnin valmennusohjelma on tarkoitettu myyjille jotka haluavat kehittyä myynnin ammattilaisina ja organisaatioille jotka haluavat aktiivisesti kehittää myyntiään. Educon myynnin valmennusohjelma sopii erinomaisesti kaikille asiantuntija- ja ratkaisumyyjille kokemustasosta riippumatta.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat mm.

– vahvistaa oikeaa myynnillistä ajattelua ja asennetta.
– tehostaa koko myyntiprosessia ja asiakasrajapinnassa toimimista.
– nostaa asiakaskohtaamisten laatua, tehokkuutta ja tuloksellisuutta.
– yhdenmukaistaa toimintatapoja systemaattisemmiksi ja tehokkaammiksi.
– vahvistaa oikeaa myynnillistä ajattelua ja asennetta.
– kehittää neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.
– parantaa asiakkaan ohjaamista ja kaupan päättämistä.
– parantaa asiakassuhteiden syventämistä ja kasvattaa lisämyyntiä.
– kehittää itsensä tuntemista ja johtamista.

Järjestämme nyt myynnin valmennusohjelman avoimena valmennuksena Turussa. Otamme myynnin valmennukseen rajallisen määrän asiantuntija- ja ratkaisumyyntiä tekeviä myyjiä. Avoin valmennus mahdollistaa myös pienen myyntiorganisaatioiden osallistumisen varsin kustannustehokkaasti huippuluokan valmennukseen. Myynnin valmennusohjelma on mahdollista järjestää myös räätälöitynä yrityskohtaisena valmennusohjelmana.

Kiinnnostuitko? Lisätietoja ohjelmasta saat tästä.  

Ilmoittaudu tästä.

Aamukahvitilaisuus 25.10.2016 Tampereella: Pelillistäminen tiimin ja työyhteisön kehittäminen välineenä

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Kutsumme sinut ja kollegasi aamukahville tutustumaan uuteen vaikuttavaan menetelmään kehittää henkilöstösi ja työyhteisösi toimintaa pelillistämisen avulla. Tilaisuudessa pääset kokeilemaan pelillisyyden mahdollisuuksia ja saat uusia ideoita työyhteisötaitojen, johtamisen, muutoksen sekä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen.

 

Miksi peli kehittämisen välineenä?

– Kirkastaa tehokkaasti yhteistä tavoitetta ja tahtotilaa.
– Innostaa löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja.
– Auttaa tiimiä ja yritystä tavoitteiden saavuttamisessa.
– Tukee tehokkaasti muutoksen onnistumista ja siihen sitoutumista.
– Kehittää valittuja teemoja konkreettisiksi arjen teoiksi.
– Antaa energiaa ja yhdessä tekemisen iloa.

OHJELMA 25.10.2016 klo 08:45-10:45

08.45     Aamukahvia tarjolla.
09.00     Tilaisuuden avaus.
KTM, Toimitusjohtaja, johtamisen ja esimiestyöskentelyn asiantuntija,
Janne Annunen Educo Valmennustalo Oy.
09.10     Pelillisyys tiimien ja työyhteisöjen kehittämisen välineenä
FM, Valmentaja, ICF-Coach, Mertzi Bergman Educo Valmennustalo Oy
09.20    Educo Games: Onnistu yhdessä -pelin pelaamista.
10.30    Oppimisoivallukset ja yhteenveto.
10.45    Tilaisuus päättyy.

Paikka: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere.

Tilaisuus on maksuton. Otamme tilaisuuteen rajallisen osallistujamäärän. Tervetuloa!

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Aamukahvitilaisuus 16.9.2016 Technopolis Ruoholahdessa: Pelillistäminen tiimin ja työyhteisön kehittämisen välineenä

Kirjoittaja | Ajankohtaista

Kutsumme sinut ja kollegasi aamukahville tutustumaan uuteen vaikuttavaan menetelmään kehittää henkilöstösi ja työyhteisösi toimintaa pelillistämisen avulla. Tilaisuudessa pääset kokeilemaan pelillisyyden mahdollisuuksia ja saat uusia ideoita työyhteisötaitojen, johtamisen, muutoksen sekä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen.

Miksi peli kehittämisen välineenä? 

 • Kirkastaa tehokkaasti yhteistä tavoitetta ja tahtotilaa.
 • Innostaa löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja.
 • Auttaa tiimiä ja yritystä tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Tukee tehokkaasti muutoksen onnistumista ja siihen sitoutumista.
 • Kehittää valittuja teemoja konkreettisiksi arjen teoiksi.
 • Antaa energiaa ja yhdessä tekemisen iloa.

OHJELMA 16.9.2016 klo 08:45-10:45

08.45     Aamukahvia tarjolla.
09.00     Tilaisuuden avaus.
KTM, Toimitusjohtaja, johtamisen ja esimiestyöskentelyn asiantuntija, Janne Annunen Educo Valmennustalo Oy.
09.10     Pelillisyys tiimien ja työyhteisöjen kehittämisen välineenä
FM, Valmentaja, ICF-Coach, Mertzi Bergman Educo Valmennustalo Oy
09.20    Educo Games: Onnistu yhdessä -pelin pelaamista.
10.30    Oppimisoivallukset ja yhteenveto.
10.45    Tilaisuus päättyy.

Paikkana: Technopolis Ruoholahti 1, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki. Katso tästä tarkemmat saapumisohjeet.  

Tilaisuus on maksuton. Otamme tilaisuuteen rajallisen osallistujamäärän. Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä 12.9. mennessä!

Aamukahvitilaisuus Turussa 2.9.2016: Pelillistäminen tiimin ja työyhteisön kehittämisen välineenä

Kirjoittaja | Ajankohtaista
Kutsumme sinut ja kollegasi aamukahville tutustumaan uuteen vaikuttavaan menetelmään kehittää henkilöstösi ja työyhteisösi toimintaa pelillistämisen avulla. Tilaisuudessa pääset kokeilemaan pelillisyyden mahdollisuuksia ja saat uusia ideoita työyhteisötaitojen, johtamisen, muutoksen sekä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämiseen.

Miksi peli kehittämisen välineenä?

 • Kirkastaa tehokkaasti yhteistä tavoitetta ja tahtotilaa.
 • Innostaa löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja.
 • Auttaa tiimiä ja yritystä tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Tukee tehokkaasti muutoksen onnistumista ja siihen sitoutumista.
 • Kehittää valittuja teemoja konkreettisiksi arjen teoiksi.
 • Antaa energiaa ja yhdessä tekemisen iloa.

​​
Ohjelma 2.9.2016 klo 08:45 – 10:45

08.45     Aamukahvia tarjolla.
09.00     Tilaisuuden avaus.
KTM, Toimitusjohtaja, johtamisen ja esimiestyöskentelyn asiantuntija,
Janne Annunen Educo Valmennustalo Oy.
09.10     Pelillisyys tiimien ja työyhteisöjen kehittämisen välineenä
FM, Valmentaja, ICF-Coach, Mertzi Bergman Educo Valmennustalo Oy
09.20    Educo Games: Onnistu yhdessä -pelin pelaamista.
10.30    Oppimisoivallukset ja yhteenveto.
10.45    Tilaisuus päättyy.

Paikka: Auriga Business Center, Juhana Herttuan Puistokatu 21, Turku 

Tilaisuus on maksuton. Otamme tilaisuuteen rajallisen osallistujamäärän. Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä 29.8. mennessä!