E-kirjat

Johtamiskoulutuksen ROIn ja vaikuttavuuden mittaaminen