Alkavat koulutukset

Yritysjohtamisen kasvuohjelma – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Yritysjohtamisen kasvuohjelma – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 antaa erinomaiset eväät oman yrityksesi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Onnistumisen kannalta merkittävin asia on oikeanlainen yrityskulttuuri. Lopulta kaikessa menestyksellisessä yritystoiminnassa on kysymys siitä, miten saamme ihmiset tekemään yhdessä oikeita asioita tavoitteiden toteuttamiseksi. Menestyvään yritystoimintaan tarvitaan aina ihmisiä; asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea motivoituneita työntekijöitä. Tämä on yritysjohtamisen kasvuohjelman punainen lanka ja se yhdistää eri valmennuspäivät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.

Espoo - 14.8.2019 alkaen
Jyväskylä - 19.9.2019 alkaen
Pori - 26.9.2019 alkaen
Tampere - 30.10.2019 alkaen

Viestinnän ammattilainen – Liiketoiminnan ammattitutkinto (markkinointiviestintä)

Turussa - 17.9.2019 alkaen

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittämisohjelma

Esimiestyössä onnistuminen vaatii vahvaa tilanteiden ja ihmisten johtamisen taitoa sekä joustavaa ja tehokasta johtamistyylien käyttöä. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä osaamista johtaa erilaisia ihmisiä. Esimies tarvitsee myös jatkuvasti taitoja kehittää omaa esimiestyöskentelyään. Educon johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittämisohjelma on rakennettu näistä tarpeista erityisesti johto- ja esimiestehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville. Ohjelman aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Espoo - 10.10.2019 alkaen
Turku - 3.10.2019 alkaen

Ideasta kasvuun – Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinnon tavoitteena on varustaa yrittäjä tarvittavilla tiedoilla ja työkaluilla oman yrityksen kehittämiseksi. Ohjelman aikana kehität ymmärrystäsi talouden ydinluvuista, markkinoista ja markkinoinnista, verkostoista sekä omaan liiketoimintaan liittyvistä prosesseista ja säädöksistä.

Ohjelman tavoitteena on myös itsensä kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa, mm. yrittäjänä ja asiakaspalvelijana / myyjänä. Opit kohtaamaan erilaiset persoonat oikealla tavalla sekä tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi.

Yrittäjän ammattitutkinto suoritetaan yhdistelmällä lähipäiviä sekä oman yrityksen kehittämistä käytännössä.

Espoossa 15.8.2019 alkaen - katso lisää
Tampereella 24.10. alkaen - katso lisää
Turussa 13.11. alkaen - katso lisää

Kysy lisää tutkinnoista