Johtaminen ja Esimiestyöskentely

Panosta hyvään johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn

Johtamisesta ja esimiehen tehtävästä on hyvin erilaisia käsityksiä. Usein ajatellaan, että esimiehen tärkein tehtävä on motivoida alaisiaan ja että vastuu henkilöstön motivaatiosta on esimiehellä. Todellisuudessa kuitenkin jokainen voi motivoida vain itseään, mutta muita emme voi motivoida – se on käytännössä mahdoton tehtävä. Esimiehen tärkein tehtävä on sen sijaan huolehtia siitä, että työntekijöiden motivaatioon vaikuttavat elementit ovat kunnossa. Yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä on tavoite. Saavuttamisen tunne on jokaiselle ihmiselle keskeinen motivaattori. Oikeat tavoitteet ovat keskeinen johtamisen väline. On vaikea asua hyvälläkään tikalla napakymppiin, jos tikkataulua ei ole. Valitettavan usein tavoitteet eivät ole kovinkaan selviä. Tavoitteiden rinnalle tarvitaan myös tunnustusta saavutuksista. Se tarkoittaa aktiivista palautteenantokulttuuria esimieheltä alaisille, alaisilta esimiehille ja työntekijöiltä toisille. Tämä varmistaa kaikille oikeansuuntaisen tekemisen. Silloin kaikille on selvää, mikä on tärkeintä ja mistä tulokset syntyvät.

Johda ajattelua 

Ei ole olemassa yhtä tapaa johtaa kaikkia ihmisiä, sillä ihmisiä tulee johtaa tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Mikäli organisaatiossa halutaan saada aikaan todellinen muutos ihmisten toiminnassa, tulisikin johtaa ihmisten ajattelua. Sitä taas ei johdeta vuosibudjetilla tai luvuilla, vaan kohdistamalla johtaminen organisaation tavoitteiden kannalta oikeanlaisen ajattelun varmistamiseen. Oikeanlainen ajattelu ja asenne varmistavat oikeanlaisen tekemisen, ja edelleen sitä kautta tavoitellut tulokset. Ajattelua johdetaan tehokkaimmin yrityksen arvojen avulla. Ne eivät saa olla sanahelinää vaan oikeasti asioita jotka luovat pelisäännöt ja raamit kaikelle tekemiselle ja koko organisaatiokulttuurille.

Konsultointi

Strategialähtöisen johtamisjärjestelmän rakentaminen

Lue lisääLue lisää

Johtamisen välineiden ja mittareiden kehittäminen

Lue lisääLue lisää

Työyhteisön toiminnan kehittäminen

Lue lisääLue lisää

Palkitsemisen kehittäminen

Lue lisääLue lisää

Koulutus ja valmennus

Tilannejohtaminen - Situational Leadership® II

Lue lisääLue lisää

Optimaalinen motivaatio - Optimal Motivation ®

Lue lisääLue lisää

Muutosjohtaminen – Leading People Through Change®

Lue lisääLue lisää

Valmentava esimies – Coaching Essentials®

Lue lisääLue lisää

Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely

Lue lisääLue lisää

Myynnin johtaminen

Lue lisääLue lisää

TEAT esimiesvalmennus

Lue lisääLue lisää

Yritysjohtamisen valmennus YJEAT

Lue lisääLue lisää