Johtamisen välineiden ja mittareiden kehittäminen

On mahdotonta johtaa sellaista mitä et voi tavalla tai toisella mitata. Et voi mitata sellaista, jolla ei ole tavoitetta. Käytännön johtamistyön kannalta oikeanlaiset tavoitteet ja mittarit ovat kriittinen tekijä. Oikeiden mittareiden avulla voi erottaa hyvän suorituksen huonosta. Niiden avulla voi seurata onnistumisia ja edistymistä. Ne mahdollistavat hyvästä suorituksesta oppimisen ja auttavat havaitsemaan ongelmia. Jo pelkkä tavoitteiden ja mittareiden olemassaolo ja niiden käyttö viestivät henkilöstölle yrityksen päämääristä ja arvoista. Ne ohjaavat toimintaa ja tukevat päätöksentekoa. Tavoitteiden asettaminen on jo itsessään henkilöstön motivointia.

Onnistumisen kannalta pelkät tavoitteet ja niistä johdetut mittarit eivät kuitenkaan riitä. Johtaminen pitää systematisoida konkreettisiksi toimenpiteiksi. Avainsanat tehokkaaseen ja tulokselliseen johtamiseen ovat systemaattisuus, jatkuvuus ja toisto. Tarvitaan tarpeeksi yksinkertainen ja hyvin konkreettinen toimintamalli, jolla tämä varmistetaan. Tämä tarkoittaa konkreettisten arkipäivän johtamisvälineiden ja -käytänteiden rakentamista.

 

 

Kysy lisää johtamisen ratkaisuista

Janne Annunen
KTM, Toimitusjohtaja

040 551 5057janne.annunen@educo.fi