Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely

Prosessi kannattaa aloittaa ulkopuolisen ammattilaisen tekemällä analyysillä. Johtoryhmäanalyysi selvittää kattavasti johtoryhmänne nykyisen tavan toimia sekä nostaa esiin toimintanne kriittiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Arviointimme perustuu parhaiten toimivien johtoryhmien menestystekijöiden mallintamiseen sekä monipuoliseen käytännön kokemukseen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä. Raportoimme havainnot ja teemme teille konkreettisen ehdotuksen johtoryhmänne toiminnan kehittämisestä.

Voitte analyysin pohjalta jatkaa käytännön kehittämistyötä haluamallanne tavalla, joko itsenäisesti, meidän tai jonkun toisen kumppanin avustuksella.

Tutkittavia asioita ovat mm.

  • Johtoryhmänne rooli ja tehtävien selkeys
  • Työskentelynne systemaattisuus ja tehokkuus
  • Sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimivuus
  • Johtoryhmänne kokousten ja kokouskäytäntöjen tehokkuus
  • Päätöksenteon, toteutuksen ja valvonnan tehokkuus

Kysy lisää johtamisen ratkaisuista

Janne Annunen
KTM, Toimitusjohtaja

040 551 5057janne.annunen@educo.fi