Johtamisen ja esimiestyöskentelyn TEAT - ohjelma (Tekniikan erikoisammattitutkinto)

Esimiestyössä onnistuminen vaatii vahvaa tilanteiden ja ihmisten johtamisen taitoa sekä joustavaa ja tehokasta johtamistyylien käyttöä. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä osaamista johtaa projekteja. Esimies tarvitsee myös taitoja jatkuvasti kehittää omaa esimiestyöskentelyään ja organisaationsa toimintaa. Educo TEAT-ohjelma on rakennettu näistä tarpeista erityisesti työnjohto- ja lähiesimies- sekä projektipäällikön tehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville. Ohjelman aikana suoritetaan Tekniikan erikoisammattitutkinto, joka on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat oman työsi ohessa.

Kenelle?

 • työnjohto- ja lähiesimiestehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • projektipäälliköille tai näihin tehtäviin valmennettaville
 • tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisen näyttämistä käytännön työtehtävissä, joten sinun tulee olla työsuhteessa tai toimia yrittäjänä.

Toimiala

Ohjelma soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille toimialoille.


Tavoitteet ja hyödyt

 • ohjelmaan sisältyy huippuluokan Tilannejohtaminen II, SLII® valmennus*
 • kehittää itsensä tuntemista ja johtamista
 • kehittää tehokkaasti ihmisten johtamisen taitoja
 • parantaa vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • vahvistaa oikean esimiesroolin omaksumista
 • kehittää projektinhallinnan ja –johtamisen taitoja
 • antaa eväitä prosessien johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat toimivia työkaluja johtamiseen sekä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen
 • verkostoidut kollegoidesi kanssa
 • saat arvostetun ja käytännönläheisen erikoisammattitutkinnon sekä todistuksen
Katso tästä seuraava starttaava esimiestyöskentelyn ohjelmaKatso tästä seuraava starttaava esimiestyöskentelyn ohjelma