Tilannejohtaminen - Situational Leadership® II

Tilannejohtaminen II, Situational Leadership® II – maailman parasta johtamista 

Tilannejohtaminen – Situational Leadership® II (SLII) on laajimmin maailmassa käytetty johtamisen malli ja valmentavan johtamisen klassikko. Se opettaa johtajat käyttämään johdettavan tarpeiden mukaista ja tilanteeseen sopivaa johtamistyyliä. Tilannejohtaminen lisää esimiesten, alaisten ja työkavereiden välisten suorituskeskustelujen määrää ja laatua ja kehittää koko organisaation johtajuutta. Valmennus on vuorovaikutteinen ja käyttää tehokkaita tekniikoita SLII-mallin oppimiseen.

Valmennuksessa opit:

 • käymään erilaisia, innostavia esimies- ja alaisvetoisia suorituskeskusteluita
 • asettamaan selkeitä ja motivoivia SMART-tavoitteita
 • diagnosoimaan oman ja alaistesi kehitysvaiheen eri tehtävissä
 • valitsemaan tilanteeseen sopivan johtamistyylin alaisesi tarpeen mukaan – ei omien oletustesi
 • sopimaan päätöksenteosta alaistesi ja oman esimiehesi kanssa
 • tunnistamaan Johtamiskäyttäytymisanalyysi LBAII:n avulla omat taipumuksesi yli- tai alijohtaa
 • valmentamaan alaisistasi itsensä johtajia
 • kehittämään osaamistasi, parantamaan tuloksia ja syventämään sitoutumistasi

Tilannejohtaminen on ainoa ihmisten johtamisen valmennus, mitä ikinä tarvitset, koska

 • muistat loppuikäsi, mitä olet oppinut
 • voit heti ottaa oppimasi taidot käyttöön töissä, harrastuksissa ja kotona
 • ihmiset ympärilläsi huomaavat eron entiseen, kuinka johdat itseäsi ja heitä.

Tilannejohtamisen valmennus on pitkälle kehitetty kokonaisuus

Tilannejohtamisen valmennus kestää kaksi päivää ja siihen sisältyy ohjattuja ennakko- ja jälkitehtäviä, kuten esimerkiksi
LBAII® johtamiskäyttäytymisanalyysi ja SLII®-kuntotesti.

1.Valmennus

 • tilannejohtamisen taustat
 • hyvän j a huonon johtamisen tunnusmerkit
 • SMART -tavoitteen ja tehtävän asettaminen
 • johtamistilanteen tunnistaminen (D1-D4)
 • erilaiset johtamistyylit (S1-S4)

2.Valmennus

 • johtamistilanteiden harjoittelu
 • oman johtajuuden analyysi LBAII®
 • kahdenkeskiset keskustelut 1:1

Mihin valmennuksen sisältö perustuu?

Valmennus perustuu perusteelliseen tutkimukseen. Tilannejohtaminen II on yksi Ken Blanchard -yhtiöiden tuotteista, joita meillä on ilo edustaa Suomessa strategisen kumppanimme Sovelton kautta. Blanchard-yhtiöt on listattu vuosikausia USAn parhaiden johtamisen valmennusyritysten joukkoon. Tilannejohtaminen II, SLII® on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamisen malli.

Kysy lisää johtamisen ratkaisuista