Myynnin johtaminen

Myynnin johtamisen välineet ja mittarit

Myyntihenkilöstön esimiehet ja johtajat tarvitsevat työssään onnistumisen tukena selkeät välineet ja mittarit tulosten analysoimiseksi. Esim. uuden myyntihenkilöstön sisään perehdyttämistä helpottaa valtavasti esimiesten selkeä viestintä niistä tavoitteista, joita uuden myyntihenkilöstön odotetaan saavuttavan.

Strategisista tavoitteista oikein johdettu mittaristo on käytännön myynnin johtamisen kannalta kriittinen tekijä. Niiden avulla seurataan strategian onnistumista myynnin yksilö-, yksikkö kuin yritystasolla. Ne viestivät myyntihenkilöstölle halutun suunnan ja ohjaavat tavoitteen mukaiseen toimintaan sekä päätöksentekoon. Tavoitteista oikein johdetut mittarit ovat jo itsessään henkilöstön motivointia.  Yhdessä asiakkaan kanssa rakennamme konkreettiset myynnin mittarit yrityksellenne.

Palkitsemisen kehittäminen

Palkitseminen on merkittävä johtamisen väline erityisesti myyntihenkilöstöä johtaessa, sillä myyntityö voi olla kuluttavaa, mutta sen kuuluu olla myös palkitsevaa sekä taloudellisesti että henkisesti. Myyntihenkilöstön palkitsemisen perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa yksilön sitoutumiseen, motivaatioon ja sitä kautta rohkaista aina parempiin myyntituloksiin. Oikein toimiessaan palkitseminen viestii henkilöstölle niistä asioista ja arvoista, jotka ovat organisaatiolle tärkeitä ja viestivät painoarvosta, jota heidän myyntityölleen annetaan. Se vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen sekä myös yrityksen vetovoimaisuuteen työnantajana. Hyvin suunniteltu ja toteutettu palkitsemisen kokonaisuus luo yritykselle todellista kilpailuetua. Palkitsemisen kuten kaiken johtamisen tulisi aina olla hyvin voimakkaasti strategialähtöistä. Puhutaan strategisesta palkitsemisesta ja oikeastaan se on ainoa oikea palkitsemisen lähtökohta. Palkitsemisen kokonaisuus on osa yrityksen johtamisjärjestelmää ja tehokkaasti toimiakseen sen tulisi olla synkronoitu muiden johtamisen välineiden kanssa.

Yhdessä kehitämme konkreettiset keinot ja viitekehykset sopivalle myynnin palkitsemisjärjestelmälle, joka ei aina tarkoita rahaa. Yrityksestä, työtehtävistä, kulttuurista ja tavoitteista riippuen palkitseminen voi tarkoittaa työn joustavuutta, työhyvinvointipalkintoja, taloudellisia palkintoja ja melkeinpä mitä vain.

Kysy lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista

Samuli Rönkkönen
Myyntijohtaja

044 711 0461samuli.ronkkonen@educo.fi