Myynnin johtamisen välineet ja mittarit

Myyntihenkilöstön esimiehet ja johtajat tarvitsevat työssään onnistumisen tukena selkeät välineet ja mittarit tulosten analysoimiseksi. Esim. uuden myyntihenkilöstön sisään perehdyttämistä helpottaa valtavasti esimiesten selkeä viestintä niistä tavoitteista, joita uuden myyntihenkilöstön odotetaan saavuttavan.

Strategisista tavoitteista oikein johdettu mittaristo on käytännön myynnin johtamisen kannalta kriittinen tekijä. Niiden avulla seurataan strategian onnistumista myynnin yksilö-, yksikkö kuin yritystasolla. Ne viestivät myyntihenkilöstölle halutun suunnan ja ohjaavat tavoitteen mukaiseen toimintaan sekä päätöksentekoon. Tavoitteista oikein johdetut mittarit ovat jo itsessään henkilöstön motivointia.  Yhdessä asiakkaan kanssa rakennamme konkreettiset myynnin mittarit yrityksellenne.

Kysy lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista