Myyntikulttuuri & myyntiasenne

Järjestämme räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia myyntihenkilökunnan myyntiasenteen tueksi ja kehittämiseksi. Jotta myynti rullaa ja tuloksia syntyy, täytyy myyjillä olla oikea asenne tekemiseen. Perinteiset ajatukset rällästävistä ja yli-itsevarmoista myyntihirmuista voidaan kuitenkin heittää roskakoriin.

Myyntiasenteen muovaamisessa tärkeintä on luoda itsevarmuus tuntemalla yritys, tuotteet sekä oma myyntitaito. Oikea myyntiasenne ei kehity suhteessa äänenvoimakkuuteen tai puhenopeuteen. Osana myyntiasennetta on myös ymmärrys ja kyky käsitellä pettymyksiä sekä eteen tulevia haasteita. Ongelmanratkaisukyky onkin yksi suurin myyjän henkinen pääoma.

Suosittelemme koulutusta mm. uusien myyjien perehdytyksen yhteyteen, tai koko myyntiorganisaation kehitykseen ja kartoitukseen, jos myyntitulokset eivät ole tavoitteiden mukaiset.

Osana myyntiasennetta ja myynnin tehokkuutta on yrityksessä vallitseva myyntikulttuuri. Se kattaa sekä toiminnallisia että henkisiä näkökulmia. Mm. myynnin välineet, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä kannustava palkitseminen ovat osa myyntikulttuuria.

Tyypillisesti asiakkaamme hakevat ratkaisuja seuraaviin asioihin:

+ myynnillisen ajattelutavan ja asenteen vahvistaminen
+ myyntikulttuurin luominen tai sen muuttaminen
+ myyntiprosessin kehittäminen
+ asiakkaan kohtaamisen parantaminen
+ myynnin toimintatapojen systematisointi ja tehostaminen
+ myyjien neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
+ myyjien kaupan päättämistaitojen kehittäminen
+ lisämyynnin kasvattaminen
+ uusasiakashankinnan tehostaminen
+ myyjien fiiliksen kohottaminen

Lue myös uusasiakashankinnan tehostamisesta

Kysy lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista

Samuli Rönkkönen
Myyntijohtaja

044 711 0461samuli.ronkkonen@educo.fi