Ryhmä- ja yksilöcoaching

Myyntityöhön valmistuminen voi usein edellyttää urheilijamaista mielikuvavalmistautumista ja myyntityöhön usein eksyvätkin kunnianhimoiset sekä tavoitteelliset persoonat. Iso osa säännöllistä myyntityötä on pettymyksiin suhtautuminen ja positiivisen myyntiasenteen säilyttäminen satunnaisista kuopista huolimatta. Näistä syistä nimenomaan myyntihenkilöstö yksilöinä sekä myyntitiimit ryhminä ovat täydellisiä kohderyhmiä yksilö- ja ryhmäcoachingiin.

Coaching on tapa kehittää työntekijää tai työryhmää kokonaisvaltaisesti ohjaten niin, että valmennettavat kehittyvät itse asioita tekemällä. Coachauksessa yhdistyy piirteitä konsultoinnista, valmennuksesta, mentoroinnista sekä työnohjauksesta. Coachingin päätavoitteena on valmentaa valmennettavaa saavuttamaan korkein potentiaalinsa ja kehittämään häntä työntekijänä monipuolisesti.

Kysy lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista