Strateginen markkinointi ja myynnin suunnittelu

Strateginen markkinointisuunnittelu perustuu selkeiden liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen markkinoinnin keinoin niin, että tulokset ovat mitattavissa ja analysoitavissa. Strateginen markkinointi menee läpi organisaation, sillä liiketoiminnallinen strategisuus on jokaisen yrityksen työntekijän vastuulla. Strategisessa markkinoinnissa korostuu erityisesti alati muuttuva toimintaympäristö, monipuoliset ja modernit markkinointiratkaisut sekä asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen tärkeyden huomiointi. Organisaation prosessit, markkinointikanavien valinta, sekä markkinointiviestintä toteutetaan koko yrityksen brändin ja liiketoimintastrategian mukaisesti.

Myynnin tulisi toimia luonnollisena jatkumona markkinoinnille samaa strategiaa noudattaen. Myynti ja markkinointi toimivat yhdessä toisiaan täydentäen samoilla myyntiargumenteilla ja arvolupauksilla. Myyntiprosessit kehitetään niin, että ne takaavat positiivisen asiakaskokemuksen ja niitä voidaan seurata helposti konkreettisilla mittareilla.

Katso myös tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Kysy lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista

Samuli Rönkkönen
Myyntijohtaja

044 711 0461samuli.ronkkonen@educo.fi