Palvelevan johtamisen kehittymisohjelma ESLC™

Educo Servant Leader Certificate™

Miten sinä johdat työntekijöitäsi? Jotta sinä ja yrityksesi menestytte muuttuvassa maailmassa ja pystytte hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, sinun on osattava johtaa ihmisiäsi oikealla tavalla. Heille sopivalla tavalla.

Ilmoittaudu kurssille
Nopeutat työntekijöittesi kehitystä

Kun annat työntekijöillesi juuri oikean määrän ohjausta ja tukea, he kehittyvät nopeimmin, pyrkivät parhaimpaansa ja saavuttavat tavoitteensa. 

Luot yhteisen johtamisen kielen

Yhteinen johtamisen kieli tarkoittaa, että sinä ja työntekijäsi ymmärrätte johtamiseen liittyvät asiat samalla tavalla. Silloin vuoropuhelunne sujuu ratkaisevasti aiempaa paremmin. Yhteisellä kielellä tuot vuoropuheluun selkeyttä ja vähennät väärinymmärryksiä. Samalla vahvistat johtamiskulttuuria, jossa arvostetaan hyviä suorituksia.

Kasvatat työntekijöittesi sitoutumista ja lisäät pysyvyyttä

Hyvänä johtajana johdat tiedon ja sopimusten, et oletustesi mukaan. Silloin osaat sovittaa johtamistyylisi työntekijöittesi todellisten tarpeitten mukaan. Siksi he arvostavat sinua ja samalla koko työyhteisöä. Tämä lisää sitoutumista ja pitää osaajat talossa.

Tuet työntekijöittesi kasvua itsensä johtajiksi 

Auta työntekijöitäsi kasvamaan itsensä johtajiksi. Kun he kokevat, että olet kiinnostunut heistä, he tekevät työnsä aiempaa paremmin, ovat luovempia ja etsivät optimaalisia ratkaisuja ongelmiin. Johtaminen on yhteistyötä. Siksi voit johtaa vain itsensä johtajia. 

Jotta sinä ja yrityksesi menestytte muuttuvassa maailmassa ja pystytte hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, sinun on osattava johtaa ihmisiäsi oikealla tavalla.

Uudistuva johtaminen – avain menestykseesi

Poikkeukselliset ajat ovat entisestään korostaneet hyvän ihmisten johtamisen merkitystä, ja tämä trendi tulee jatkumaan. Kun pystyt luomaan työyhteisöösi kulttuurin, jossa arvostetaan luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tiimityötä, menestyt haasteista huolimatta. 

Palvelevan johtamisen kehittymisohjelma (Educo ESLC) huippuluokan valmennusohjelma, jonka ovat rakentaneet ihmiskeskeiseen johtamisen kehittämiseen erikoistunut Educo Valmennustalo ja maailman johtava johtamisen kehittäjä The Ken Blanchard Companies®. Valmennusohjelman aikana opit luomaan aiempaa syvällisempiä SUHTEITA ihmisiin, työhösi ja työyhteisöösi. Näin jokaisesta päivästä tulee innostavampi, motivoivampi ja MERKITYKSELLISEMPI kaikille – ja mikä parasta, tämä näkyy konkreettisissa tuloksissa.  

Kenelle ohjelma on suunniteltu? 

Valmennusohjelma vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden johtamisen tarpeisiin. Siksi se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet nykyistä paremmasta ihmisten johtamisesta ja jotka työskentelevät yksityisellä tai julkisella sektorilla kaikilla johtamisen tasoilla.

Voit olla esimerkiksi  

 • toimitusjohtaja tai yrittäjä
 • kokenut lähijohtaja tai tiiminjohtaja
 • uusi lähijohtaja ja tiiminjohtaja
 • projektipäällikkö tai projektinjohtaja
 • henkilöstön kehittämisen ammattilainen. 

Ihminen ei ole johtamisen kohde vaan kumppani

Ohjelman sisältö ja aikataulut 

Valmennusohjelma muodostuu neljästä asiantuntijoidemme tarkoin valitsemasta osasta. Osat kattavat keskeisimmät teemat, joiden avulla saat tiedot, taidot ja työkalut tulokselliseen ihmisten johtamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelman sisältö perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja vuosikymmenten kokemuksiin työskentelystä maailman menestyneimpien organisaatioiden kanssa.

 • Kesto: 4 kuukautta (5 koulutuspäivää)
 • Ennakkotehtävät 2 h
 • Lähiopetus 32 h
 • Jälkitehtävät 9 h

Lisäksi saat paljon itsenäisesti hyödynnettävää materiaalia mm. 1-5 minuutin pikatehtäviä, 2 johtamiskirjaa, podcasteja, artikkeleita jne.  

Osa 1

Vuorovaikutus ja johtamisen parhaat käytännöt

30.11.2021 klo 9-15
Koulutuspaikka: Auriga Business Center, Turku
Lisätietoa 1. osasta

Ihmiskeskeinen johtaminen on palvelua, jota sinä annat työntekijällesi. Palvelu on vuoropuhelua, jossa työntekijäsi kokee tulevansa kuulluksi. Kun palvelet työntekijääsi, kuuntelet häntä aktiivisesti ja autat häntä ajattelemaan ja onnistumaan. Tällaisessa vuoropuhelussa te molemmat tulette vaikutetuiksi sekä luotte yhteistä ymmärrystä ja sanoitatte merkityksiä. 

Osassa 1 tutustut vuorovaikutustyyliisi ja prioriteetteihisi. Prioriteetit ovat asioita, joihin keskität voimavarojasi eniten ja joihin suuntaat energiaasi luontaisesti. Vertaat johtamistapaasi maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiilin avulla. Se on validoitu vuorovaikutustyökalu johtamistaitojen henkilökohtaiseen kehittämiseen. Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili on vuosien tutkimus- ja kehitystyön tulos ja kuvaa johtajan luontaista toimintamallia kolmesta eri näkökulmasta: vision luomisesta, sitoutumisen saavuttamisesta ja toimeenpanon varmistamisesta.

Osan 1 tavoitteet ja hyödyt sinulle:

 • Tunnistat vuorovaikutustyylisi ja sen suhteen muihin tyyleihin 
 • Opit näkemään sinun tapasi toimia johtajana
 • Tutustut VST-malliin (visio – sitoutus – toteutus) 
 • Tunnistat johtamisen 18 parasta käytäntöä ja vertaat johtamistapaasi niihin
 • Tunnistat suurimmat vahvuutesi johtajana ja teet toimintasuunnitelman haasteellisista alueista. 

Osa 2

Luottamuksen rakentaminen 

13.1.2022 klo 9–13
Koulutuspaikka: Auriga Business Center, Turku
Lisätietoa 2. osasta

Luottamus on jokaisen ihmissuhteen ydin. Luottamus muodostaa menestyvien ja terveiden työpaikkojen perustan. Luottamus on myös onnistumisen johtamisen ydin. Kun yrityksesi ihmissuhteet perustuvat luottamukseen, yrityksesi viestintä on tehokasta, ihmiset toimivat innovatiivisesti ja liikevaihtonne kasvaa.

Osa 2 perustuu Blanchardin® 30 vuoden aikana tekemiin tutkimuksiin ja luottamuksen asiantuntijoiden kehittämään tehokkaaseen ja käytännönläheiseen malliin. Mallin avulla opit yhteisen johtamisen kielen ja viitekehyksen, joka kuvaa luottamusta rakentavat käyttäytymismallit. Opit rakentamaan luottamusta ja lisäämään näin työntekijöittesi osallisuutta, luovuutta ja sitoutumista.

Osan 2 tavoitteet ja hyödyt sinulle:

 • Opit luottamuksen rakentamisen periaatteet
 • Ymmärrät, miten toimintasi vaikuttaa luottamusta rakentavasti tai rapauttavasti
 • Teet toteuttamissuunnitelman, joka auttaa sinua lisäämään luottamusta
 • Opit palauttamaan rikkoutuneen luottamuksen kolmivaiheisen prosessin avulla.

Osa 3

SLII®

9.-10.2.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Auriga Business Center, Turku
Lisätietoa 3. osasta

Tutkimusten mukaan yli puolet johtajista käyttää vain yhtä johtamistyyliä. Siksi he eivät onnistu käymään vuoropuhelua työntekijöittensä kanssa, eikä heidän ja työntekijöitten välille synny merkityksellistä yhteyttä. Jos yhteys puuttuu, hyvät tulokset jäävät haaveeksi ja suurin osa työntekijöitten ja organisaation potentiaalista jää käyttämättä. Oikeanlaisella, tilanteeseen ja työntekijän tarpeeseen sopivalla johtamisella työilmapiiri paranee ja sitoutuneisuus kasvaa. Kun ihmiset saavat sellaista johtamista, jota he tarvitsevat, he kasvavat ja kehittyvät ja oppivat ottamaan vastuuta myös itsensä johtamisesta. Silloin työyhteisön tuottavuus kääntyy todelliselle kasvukäyrälle.

Osassa 3 opit käyttämään johtamisessasi SLII®-mallia. SLII® on maailman tutkituin ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu 40 vuoden ajan tehtyyn tutkimukseen. SLIIn® tuloksia ovat todistaneet yli 5 miljoonaa innostavaksi johtajaksi kehittynyttä henkilöä, tuhannet suorituskykyiset tiimit ja yli 10 000 kilpailuedun saavuttanutta organisaatiota. SLII®-valmennus on lajissaan maailman ehdotonta kärkeä.

Osan 3 tavoitteet ja hyödyt sinulle:

 • Opit käyttämään maailman parhaita johtamisen malleja ja työkaluja, joiden avulla synnytät yhteisen johtamisen kielen, vähennät väärinymmärryksiä ja lisäät onnistumisia
 • Opit SLII-keskustelutaidot, joiden avulla lisäät suorituksista käytävien keskustelujen määrää ja laatua
 • Kasvatat työntekijöitten ja tiimien itseluottamusta, jonka tuloksena organisaatiosi on iskunkestävä, kehittyvä ja valmis muutoksiin
 • Opit yhteistyössä asettamaan täsmällisiä tavoitteita ja tehtäviä, joista huippusuoritukset alkavat
 • Opit yhteistyössä arvioimaan työntekijöittesi tarpeet johtamiselle eri tavoitteissa ja tehtävissä
 • Opit sopimaan työntekijöittesi kanssa juuri sellaisesta johtamisesta, jota he eri tilanteissaan tarvitsevat 
 • Huomaat, että työntekijäsi saavuttavat tavoitteensa, jolloin myös sinä johtajana ja koko organisaationne saavutatte tavoitteenne. 

Osa 4

Käytännön coaching

18.3.2022 klo 9-15
Koulutuspaikka: Auriga Business Center, Turku
Lisätietoa 4. osasta

Tärkein yksittäinen johtamistaito on tutkimusten mukaan coaching. Se erottaa tehokkaimmat johtajat keskivertojohtajista. Kun osaat coachata, parannat tuottavuutta, luot luottavaisen ja itsenäisyyttä tukevan ilmapiirin ja saat aiempaa parempia lopputuloksia.

Osa 4 perustuu International Coaching Federationin hyviksi havaitsemiin coaching-taitoihin. Sen on suunnitellut Blanchardin Master Certified Coachien tiimi, jolla on yli 20 vuoden kokemus menetelmien hyödyntämisestä ja parhaista käytännöistä. Blanchard on business coachingin pioneeri ja edelläkävijä maailmassa. 

Osan 4 tavoitteet ja hyödyt sinulle:

 • Syvennät SLII®-johtajan taitojasi, jotka koskevat johtamistyylejä T2 ja T3
 • Opit, miten hyödynnät coachaavia käyttäytymismalleja tuottavuuden kasvattamisessa, tiimien yhtenäisyyden parantamisessa ja työyhteisön suoritustason kehittämisessä
 • Opit tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan coachaustyylin
 • Opit käymään vaikuttavia coaching-keskusteluja, joilla luot yhteyksiä, lisäät luottamusta ja autat työntekijöitäsi tekemään parhaansa
 • Opit seuraavat coaching-prosessit:
  • yhdistä – rakenna luottamusta ja positiivisia suhteita
  • keskity – tunnista aiheet ja tavoitteet
  • aktivoi – luo toimintasuunnitelma yhteistyöllä
  • kertaa – selkeytä sopimukset ja keskustele vastuullisuudesta
 • Opit seuraavat coaching-taidot:
  • kuuntele ja opi
  • kysele ja ymmärrä
  • puhu avoimesti
  • ilmaise luottamusta.

Miksi sinun kannattaa investoida juuri tähän ohjelmaan?

 • ohjelman sisältö perustuu laajaan tieteelliseen tutkimukseen ja Blanchardin poikkeuksellisen laajaan maailmanlaajuiseen vuosikymmenten kokemukseen 
 • ohjelman aikana kehität taitojesi lisäksi ajattelutapojasi ja tunteitasi
 • saat pitkälle kehitetyn ja erittäin laadukkaan sekä palkitun oppimiskokemuksen
 • saat käyttöösi huippuluokan materiaalit ja laajasti testatut työkalut (mm. SLII®-mobiilisovelluksen)
 • saat premium-tason valmennusohjelman erittäin houkuttelevaan hintaan  
 • saat parhaan tuoton koulutusinvestoinnillesi
 • suoritettuasi ohjelman saat Educo ESLC sertifikaatin (Educo Servant Leader Certificate)

Mitä ohjelma maksaa?

Koko valmennusohjelma maksaa vain 3 490 € / hlö (alv 0 %).

Investointisi sisältää kaiken tämän: 

 • maailmanluokan premium-tason huippuvalmennuksen
 • kattavan ja laadukkaan Work of Leaders -johtajuusprofiilin
 • Blanchardin Johtamiskäyttäytymisanalyysi II:n (LBA II®)
 • Blanchardin erittäin laadukkaat työkirjat (3 kpl) ja muuta inspiroivaa aineistoa käyttöösi 
 • SLII® kuntotestit, 1+1-keskustelut ja muut arjen johtamisen työkalut käyttöösi
 • työntekijöillesi tehdyn aineiston, joka auttaa sinua luomaan ja vakiinnuttamaan yhteisen johtamisen kielen
 • pääsyn Blanchard Exchange -oppimisalustaan ja -materiaalipankkiin 12 kuukauden ajan
 • henkilökohtaisen ja vuorovaikutteisen MyEverythingDiSC.com-online- ja -mobiilipalvelun
 • SLII®mobiilisovelluksen käyttöösi 
 • kaksi johtamiseen keskittyvää kirjaa
 • vertaistuen ja foorumin yhteisten kokemusten jakamiseen
 • saat Educo SLC sertifikaatin (Educo Servant Leader Certificate) 
 • lisäksi saat Blanchardin erilliset todistukset osasta 2 (luottamuksen rakentaminen), osasta 3 (SLII®) ja osasta 4 käytännön coaching

Kouluttajat

Kouluttajat ovat Blanchardin sertifioimia ja erittäin kokeneita. He työskentelevät vaativissa organisaatiokohtaisissa kehittämisprojekteissa ohjelman teemojen asiantuntijoina, valmentajina ja coacheina.  

Janne Annunen KTM, johtamisvalmentaja, Licenced Business Executive at The Ken Blanchard Companies, sertifioinnit: Everything DiSC® Työyhteisöprofiili, Work of Leaders -johtajuusprofiili ja Productive Conflict -kofliktiprofiili, The Five Behaviors of a Cohesive Team™ -tiimin viisi toimintatasoa
Sirke Lohtaja-Ahonen FM, viestintävalmentaja ja tietokirjailija, sertifioinnit: SLII®, Everything DiSC®, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™
Risto Ahonen VTM, johtamisvalmentaja ja tietokirjailija, sertifioinnit: SLII®, Itsensä johtaminen (Self Leadership®), Tiimien johtaminen, Everything DiSC®, Gung Ho!, LAP coaching, HBDI, Palautepyörä™
Reija Anckar KTT, FM, eMBA, Business Coaching, sertifioinnit: ICF Professional Coach, SLII®

Ohjelman johtaja

Ohjelman johtajana toimii KTM, Educo Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Janne Annunen. Jannen erikoisalaa on ihmiskeskeinen johtaminen ja organisaatiopsykologia. Janne on The Ken Blanchard Companiesin Global Partner Suomessa ja Hyvä paha johtaminen -podcastin isäntä.  

Haluatko lisätietoa ohjelmasta:
Laita meille viestiä info@educo.fi ja olemme sinuun yhteydessä.

Valmennuksen sopimusehdot löydät tästä

Palvelevan johtamisen kehittymisohjelma ESLC™ myös
Vantaalla 28.10.2021 alkaen
Verkossa 16.12.2021 alkaen

Menetelmiämme käytetään maailmanlaajuisesti niin suurissa kuin pienemmissä organisaatioissa

2m-it logo
Jollas Instituutti logo
Microsoft logo
UPM Kymmene logo
Ikea logo
Konecranes logo
Barilla logo
WP-40 logo
Pfizer