360 Esimiesarvio on tarkoitettu esimiesten ja johtajien osaamisen kehittämiseen. Arviossa perehdytään mm. ongelmanratkaisutaitoihin, itsetuntemukseen, kehittämistaitoihin, suunnittelu- ja organisointitaitoihin, tulos- ja tavoitehakuisuuteen, vakuuttamistaitoihin, viestintäosaamiseen sekä yhteistyökykyyn.

Täydellisessä 360 Esimiesarvioinnissa arvioitavan toimintaa esimiehenä arvioidaan henkilön itsensä, hänen kollegansa, esimiehensä ja alaistensa toimesta. Näin saatava arvio antaa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan arvioitavan henkilön toiminnasta esimiehenä. Educon 360 Esimiesarvioinnista on myös mahdollista toteuttaa kevyempi 270 Työyhteisötaitoarvio tai 180 Esimiesarviointi mikäli arvioitavalla henkilöllä ei ole omaa esimiestä ja/tai kollegaa.

Arvio antaa hyvää dataa yrityskohtaisen esimieskoulutusten ja valmennusten suunnitteluun mutta myös esimieskohtaisen kehittämissuunnitelman tekoon. Educon 360 Esimiesarviointia hyödynnetään myös tilanteessa, jossa organisaatioon valitaan sisäisesti esimiehiä vastuullisempiin esimiestehtäviin.

Educon 360 Esimiesarviointiin sisältyy aina selkeä graafinen ja sanallinen raportti sekä raportin lukuohjeet ja pohja henkilökohtaiselle kehittämissuunnitelmalle, tarvittaessa myös esimiestyöskentelyn asiantuntijan henkilökohtainen palautekeskustelu.

Lue lisää johtamisen ja esimiestyön kehittämisen ratkaisuista