Asiakaskokemuksen mittaaminen on laaja-alainen kokonaisuus ja se pitääkin räätälöidä jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakaskokemusta voidaan mitata eri tavoilla ja eri vaiheissa mm. asiakassuhdetasolla, ostopolun eri vaiheissa sekä asiakaskohtaamisissa. Jotta mittaaminen voidaan toteuttaa, pitää ensin tunnistaa eri asiakasryhmiä tai asiakaspolun vaiheita. Asiakaskokemusta mittaamalla nyt, saadaan vertailupohjaa tulevaisuudelle, jossa kokemusta voidaan mitata vuosittain kehityksen arvioimiseksi. Mittaamisessa voidaan hyödyntää erilaisia laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia ja kyselyitä, sekä ottaa tueksi mm. mystery shopping-tutkimus.

Lue lisää asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista