DISC-analyysi on yksi maailman käytetympiä persoonallisuusanalyyseja ja se perustuu neljään eri pääpersoonallisuus tyyppiin: Punainen (D) Hallitseva, Keltainen (I) Vaikuttava, Sininen (C) Tunnontarkka ja Vihreä (S) Vakaa.

DISC Minä asiakaspalvelijana – analyysissa pohditaan DISC- tuloksien merkityksellisyyttä nimenomaan työssäsi asiakaspalvelijana. Erilaiset persoonallisuustyypit ja käyttäytymismallit vaikuttavat asiakaspalvelusi tyyliin ja laatuun, ja tunnistamalla persoonallisuutesi vahvuudet ja heikkoudet voimme kehittää itsetuntemustasi sekä samalla varmistaa laadukkaan asiakaspalvelun. Ymmärtämällä asiakaspalvelupersoonaasi, saat myös arvokasta tietoa siitä, miten eri persoonallisuustyyppien asiakkaita on helpointa motivoida sekä palvella.