DISC-analyysi on yksi maailman käytetympiä persoonallisuusanalyyseja ja se perustuu neljään eri pääpersoonallisuus tyyppiin: Punainen (D) Hallitseva, Keltainen (I) Vaikuttava, Sininen (C) Tunnontarkka ja Vihreä (S) Vakaa.

Educon DISC Minä esimiehenä-analyysissa DISC työkalua käytetään nimenomaan esimiespersoonan ja -työskentelyn selvittämiseen. Henkilöanalyysi auttaa mm. ymmärtämään omaa vuorovaikutustyyliä esimiehenä, lisää itsetuntemusta, antaa työkaluja parempaan tiimityöhön sekä auttaa myös ymmärtämään erilaisten persoonallisuuksien ohjaamista esimiehenä.

Lue lisää DISC Henkilöanalyysistä