DISC-analyysi on yksi maailman käytetympiä persoonallisuusanalyyseja ja se perustuu neljään eri pääpersoonallisuus tyyppiin: Punainen (D) Hallitseva, Keltainen (I) Vaikuttava, Sininen (C) Tunnontarkka ja Vihreä (S) Vakaa.

DISC Minä myyjänä-analyysin tarkoituksena on selvittä nimenomaan myyntihenkilökunnan persoonallisuus, käyttäytymismallit sekä syitä niiden takana. Ymmärtämällä oman persoonallisuuden hallitsevat piirteet on myös selkeämpää arvioida omaa toimintaa myyjänä ja pyrkiä estämään ”sudenkuoppia”, joita siihen persoonallisuusryhmään kuuluvilla usein esiintyy. Myyjän työ nojaa paljon nimenomaan persoonallisuuteesi ja vuorovaikutukseesi asiakkaan kanssa – tästä syystä itsetuntemus on tärkeä osa myyntiasenteen ja myyntipersoonan kehittämistä.

Lue lisää DISC Henkilöanalyysistä