Osaamis- ja kompetenssikartoituksien tavoitteena on kartoittaa henkilökunnan ydinosaamista sekä laajempaa kompetenssia työtehtävään. Kartoituksia voidaan myös hyödyntää vaikkapa rekrytointi- tai ylennystilanteessa. Osaamiskartoituksessa kartoitetaan työtehtävän kannalta keskeiset taidot ja kyvyt sekä kartoitetaan työntekijän osaamista näillä osa-alueilla. Kompetenssin arvioimisessa otetaan mukaan ydinosaamisen lisäksi myös henkisen pääoman potentiaali kuten työmotivaatio, stressinsietokyky, kehittymishalukkuus sekä työtehtävään ja –yhteisöön sopivan ajattelumaailman toteutuminen.

Lue lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista