Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyanalyysissa perehdytään siihen, miten johtoryhmän työskentely ja organisointi voisi entistä paremmin hyödyttää yritystä. Analyysi aloitetaan nykytilan arvioimisella ja vahvuuksien sekä kehityskohteiden löytämisellä. Selvityksen alla ovat mm. roolien selkeys, työskentelyn systemaattisuus, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä päätöksentekoprosessit. Analyysi sisältää kyselytutkimuksen, yhteenvetoraportin ja asiantuntijan palautteen sekä ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi.

Lue lisää johtamisen kehittämisen ratkaisuista