Mystery shopping  

Tyypillisin tapa hyödyntää mystery shopping-tutkimusta on erilaisissa vähittäis- ja erikoistavarakaupan myymälöissä ja muissa palvelukanavissa, kuten puhelimessa ja verkossa. Mystery shopping-tutkimuksella saadaan tietoa henkilökunnan käyttäytymisestä päivittäisessä toiminnassa silloin kun he luulevat, ettei kukaan arvioi heitä. Mystery shopping-tutkimuksessa myymälään lähetetään yritykselle tuntematon henkilö ”ostoksille” ja hän arvioi käyntinsä aikana yrityksen asiakaspalvelu- ja myyntiprosessin toimivuutta. Samalla selvitämme, miten kilpailijanne toimivat ja miten asemoidutte toimialallanne.

Mystery shopping-tutkimuksen avulla saat arvokasta, heti hyödynnettävää tietoa johtamisen avuksi, prosessien ja toiminnan kehittämiseen tai vaikkapa henkilöstön koulutus- ja valmennustarpeiden määrittämiseen. Mystery shoppingin toteuttamistapa ja mitattavat asiat räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Tavoitteena on saada tietoa siitä,

  • Miten asiakkaat huomioidaan?
  • Osataanko tarpeet kartoittaa?
  • Minkälainen on myyjien ammattitaito ja –tietämys?
  • Ovat myyjät aktiivisia?
  • Osataanko toteuttaa lisämyyntiä?
  • Minkälainen on myymälän ilme, ilmapiiri ja houkuttelevuus?
Lue lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista