Myynnin osaamis- ja kompetenssikartoituksessa pohditaan omassa myyntityössä korostuvien ydintaitojen ja ammattiosaamisen alueet ja kartoitetaan henkilökunnan jäsenen nykytilanne näillä osa-alueilla. Osaamiskartoitus keskittyy nimenomaan substanssiosaamisen taitoihin ja ammattitietoon, kun taas kompetenssikartoituksessa keskitytään myös henkisen pääoman potentiaaliin myyjän työssä. Kompetenssikartoitus myyjän työssä kattaa eri osa-alueita kuten: työmotivaatio, myyntihalukkuus, rohkeus ja pettymysten käsittely, stressinsietokyky sekä myyntiasenne ja –persoona.

Lue lisää myynnin kehittämisen ratkaisuista