NPS 

NPS eli Net Promoter Score on työkalu asiakaspalvelukyvyn mittaamiseen. NPS mittaa yksinkertaisin keinoin sitä, kuinka positiivisesti yrityksesi ja henkilökuntasi kohtaa ja kohtelee asiakkaitaan. Menetelmä perustuu asiakkaiden jakamiseen kolmeen pääryhmään; Suosittelijat, Passiiviset ja Vastustajat. NPS-luku selviää näiden ryhmien ja yksinkertaisen kysymyksen avulla; kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävälle tai kollegalle?

Muita kysymyksiä voidaan lisätä mittaukseen, jotta saadaan lisätietoa tietyistä tuotteista tai palveluista. Tiettyjen palvelujen NPS-lukua voidaan myös verrata koko yrityksen keskiarvolliseen NPS-lukuun ongelmakohtien selvittämiseksi.

NPS-mittauksen päätehtävä on selvittää asiakkaiden lojaalius yritystäsi ja brändiäsi kohtaan. Lojaalius on yksi parhaimmista tavoista ”ennustaa” asiakkaiden tulevaisuuden käytöstä, ja sitä, ostavatko he jatkossakin Sinun yritykseltäsi.

Lue lisää asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisen ratkaisuista