Strategisen asiakastutkimuksen tavoitteena on olla edellä kilpailijoitasi. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja –tapoja. Tutkimus voi kohdistua useampaan tai yhteen kohderyhmään mm. nykyiset asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tai entiset asiakkaat/menetetyt kaupat. Yksi tärkein asia strategisessa asiakastutkimuksessa on selvittää kohderyhmän odotukset yrityksesi palveluun tai tuotteeseen liittyen, ja verrata tuloksia tämänhetkiseen tilanteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ongelmien sijasta toimivat ratkaisut ja kehittää yritystä eteenpäin asiakaslähtöisesti.

Lue lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen ratkaisuista