MIKSI?

Hyvän johtamisen ja tuottavuuden välillä on todistettu yhteys. Organisaation tavoitteiden toteutumiseen tarvittava organisaatiokulttuuri ja toimiva työyhteisö voidaan rakentaa systemaattisella kehittämisellä.  Täytyy vain tietää, mitä kannattaa kehittää, miten ja mitkä ovat kehittämisen muutosesteet. Nämä saat selville Educo ANALYTICA Työyhteisön tilannekartoituksen® avulla. Kartoitus toteutetaan webkyselynä organisaation koko henkilöstölle.  

MITÄ KERTOO?

  • organisaatio- ja yksilötason tavoitteiden selkeyden ja toimivuuden
  • henkilöstöä motivoivat ja dismotivoivat tekijät
  • johtamisen ja esimiestyöskentelyn laadun
  • henkilöstön käsityksen ja odotukset hyvästä esimiestyöskentelystä
  • työyhteisön palautekulttuurin tason
  • työyhteisön ilmapiirin ja työyhteisön NPS-indeksin
  • työyhteisöviestinnän toimivuuden
  • prosessien toimivuuden ja niiden ymmärtämisen  
  • kehittämisen muutosesteet

ENTÄ SITTEN?
Saat kartoituksesta selkeän ja helppolukuisen raportin,  asiantuntijamme tekemät johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.  

Lue lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista