Työyhteisön viremittauksella voidaan saada tietoa siitä, miten työyhteisön ilmapiiri ja vireystaso vaihtelevat pitkällä aikavälillä. Viremittaus voidaan ottaa osaksi organisaation säännöllistä sisäistä viestintää vaikkapa kuukausittain ja yleensä viremittaus toteutetaankin nopealla kysymyslomakkeella joko sähköisesti tai paperilla. Viremittauksen vaihteluiden syitä voidaan jälkeenpäin pohtia ja löytää syitä piikeille ja suvannoille; asettavatko tietyt sesongit työntekijät suhteellisesti liian korkean paineen alle, jolloin viretaso laskee merkitsevästi tai nouseeko viretaso vaikkapa organisaatiomuutoksien mukana? Jo pitkään laskeneen virekäyrän syihin kannattaa reagoida nopeasti.

Lue lisää työyhteisön kehittämisen ratkaisuista