Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio™

MIKSI?

Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio on toimiva ja vaikuttava työkalu organisaation jäsenten henkilökohtaisten työyhteisötaitojen arviointiin ja kehittämiseen. Työyhteisötaitoarvion avulla jokainen organisaation jäsen arvioi systemaattisesti omia työyhteisö- ja alaistaitoja sekä saa niistä palautetta työkavereiltaan (180º) ja esimieheltään (270º).

TYÖYHTEISÖTAITOARVIO SISÄLTÄÄ

  • organisaation perustehtävän ja tavoitteiden ymmärtäminen
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen
  • taloudellisuudesta ja työn sujuvuudesta huolehtiminen

ENTÄ SITTEN?

Jokainen arvioitava henkilö saa selkeän henkilökohtaisen raportin ja johto/HR koko organisaation yhteenvedon. Tarvittaessa yhteenvetoraportti voidaan tehdä myös tiimi-/osastokohtaisesti.

Asiantuntijamme käy jokaisen arvioitavan henkilön kanssa henkilökohtaisen palautekeskustelun jossa sovitaan mm. Henkilökohtaisista muutoslupauksista ja kehittämissuunnitelmasta työyhteisötaitojen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisesti palautetilaisuus voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksena.

Katso myös muut Educo ANALYTICA työkalut

Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™
Educo ANALYTICA Työyhteisön tilannekartoitus™
Educo ANALYTICA 360º esimiesarvio™