Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio™

MIKSI?

Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio on toimiva ja vaikuttava työkalu organisaation jäsenten henkilökohtaisten työyhteisötaitojen arviointiin ja kehittämiseen. Sen avulla jokainen organisaation jäsen arvioi systemaattisesti omia työyhteisö- ja alaistaitoja sekä saa niistä palautetta työkavereiltaan (180º) ja esimieheltään (270º).

SISÄLTÖ

  • organisaation perustehtävän ja tavoitteiden ymmärtäminen
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen
  • taloudellisuudesta ja työn sujuvuudesta huolehtiminen

ENTÄ SITTEN?

Jokainen arvioitava henkilö saa selkeän henkilökohtaisen raportin ja johto/HR koko organisaation yhteenvedon. Tarvittaessa yhteenvetoraportti voidaan tehdä myös tiimi-/osastokohtaisesti.

Asiantuntijamme käy jokaisen arvioitavan henkilön kanssa henkilökohtaisen palautekeskustelun jossa sovitaan mm. Henkilökohtaisista muutoslupauksista ja kehittämissuunnitelmasta työyhteisötaitojen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisesti palautetilaisuus voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksena.