Educo ANALYTICA 360º esimiesarvio

MIKSI?

Educo ANALYTICA 360º esimiesarvio™ on toimiva ja vaikuttava työkalu esimiesten ja johtajien osaamisen kehittämiseen sekä esimiestyössä onnistumisen arviointiin ja mittaamiseen. Sen avulla esimiestyötä tekevä pystyy systemaattisesti arvioimaan omaa toimintaansa esimiehenä ja saa mittaroidun palautteen tärkeimmiltä sidosryhmiltään eli johdettaviltaan, kollegoiltaan ja omalta esimieheltä. Koko organisaation esimiehille tehtynä se mittaa organisaation johtamisen ja esimiestyöskentelyn laatua, ja toimii näin loistavana kehittämistarpeita kartoittavana työkaluna. Educo ANALYTICA 360º esimiesarvio™ sisältö perustuu asiantuntijoidemme laajan näkemykseen ja kokemuksiin tuloksellisesta esimiestyöskentelystä.

ESIMIESARVIO SISÄLTÄÄ

  • analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot
  • itsetuntemus
  • kehittämistaidot
  • suunnittelu- ja organisointitaidot
  • tulos ja tavoitehakuisuus
  • vakuuttumistaidot
  • viestintätaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • yhteistyötaidot

ENTÄ SITTEN?

Jokainen arvioitava esimies saa henkilökohtaisen kirjallisen raportin ja asiantuntijamme henkilökohtaisen tai ryhmäpalautteen tuloksista. Organisaation johto/HR saa lisäksi  organisaatiokohtaisen yhteenvedon. Tulosten perusteella sovitaan henkilökohtaisista muutoslupauksista ja tehdään kehittämissuunnitelma.

 

Katso myös muut Educo ANALYTICA työkalut

Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™
Educo ANALYTICA Työyhteisön tilannekartoitus™
Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio