Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™

MIKSI?

Jos haluat tehostaa johtoryhmäsi työskentelyä ja saada johtoryhmäsi tuottamaan todellista lisäarvoa organisaatiollesi, sinun kannattaa selvittää johtoryhmätyöskentelyn nykytilanne. Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™ on kehitetty juuri tätä varten. Educo ANALYTICA Johtoryhmäanalyysi™ selvittää kattavasti johtoryhmänne nykyisen tavan toimia sekä nostaa esiin toimintanne kriittiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Arviointimme perustuu parhaiten toimivien johtoryhmien menestystekijöiden mallintamiseen sekä monipuoliseen käytännön kokemukseen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä.

SISÄLTÖ

  • johtoryhmänne rooli ja tehtävien selkeys
  • työskentelynne systemaattisuus ja tehokkuus
  • sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimivuus
  • johtoryhmänne kokousten ja kokouskäytäntöjen tehokkuus
  • päätöksenteon, toteutuksen ja valvonnan tehokkuus

ENTÄ SITTEN?

Raportoimme havainnot ja teemme sinulle konkreettisen ehdotuksen johtoryhmänne toiminnan kehittämisestä. Voitte analyysin pohjalta jatkaa käytännön kehittämistyötä haluamallanne tavalla, joko itsenäisesti, meidän tai jonkun toisen kumppanin avustuksella.

Katso myös muut Educo ANALYTICA työkalut

Educo ANALYTICA 180/270º työyhteisötaitoarvio
Educo ANALYTICA Työyhteisön tilannekartoitus™
Educo ANALYTICA 360º esimiesarvio™