FinxS® Myyntikompetenssi

MIKSI?

FinxS Myyntikompetenssien arviointi on suunniteltu auttamaan myyjiä menestymään paremmin myyntityössä. Sen avulla kartoitetaan arvioitavan henkilön nykyiset vahvuudet ja kehittämisalueet myyntitilanteissa. Se paljastaa sokeat pisteet, jotka estävät heitä onnistumasta ja auttaa laatimaan yksilöllisen, käytännönläheisen ja tehokkaan kehityssuunnitelman. FinxS Myyntikompetenssi perustuu arvioinnissa annettuihin vastauksiin ja se kuvaa henkilön nykyisiä valmiuksia 18 keskeisessä myyntikompetenssissa.

SISÄLTÖ

 • prospektointi
 • prospektin arviointi
 • luottamussuhteen rakentaminen
 • prosessin noudattaminen
 • tavoitehakuisuus
 • hyväksynnän tarve
 • myyntiprosessin kontroilloiminen
 • vastaväitteiden käsittely
 • tehokas kyseleminen
 • aktiivinen kuuntelu
 • kriittinen ajattelu
 • oma-aloitteellisuus
 • ratkaisun esittäminen
 • ajankäyttö
 • takaiskuista toipuminen
 • määrätietoinen kilpailullisuus
 • rahan käsite
 • emotionaalinen etäisyys

ENTÄ SITTEN?

Jokainen arvioitava henkilö saa selkeän henkilökohtaisen 33 sivuisen raportin ja johto/HR koko organisaation yhteenvedon. Tarvittaessa yhteenvetoraportti voidaan tehdä myös tiimi- tai osastokohtaisesti.

Asiantuntijamme käy jokaisen arvioitavan henkilön kanssa henkilökohtaisen palautekeskustelun,  jossa sovitaan mm. Henkilökohtaisista muutoslupauksista ja kehittämissuunnitelmasta myyntikompetenssien kehittämiseksi. Vaihtoehtoisesti palautetilaisuus voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksena.