Henkilöstökokemuksen mittaaminen

Tiedätkö miten organisaatiosi tärkein resurssi eli ihmiset ajattelevat työyhteisöstään? Mikä on heidän kokemus työpaikastaan? Voisivatko he suositella sitä? Henkilöstökokemuksen mittaaminen selvittää ja tutkii juuri tätä. Tarjoamme sinulle laadukkaita ja tarpeittesi mukaan joustavia tapoja mitata henkilöstön kokemusta.

Mittaamme henkilöstökokemusta tyypillisesti henkilöstökyselyn tai henkilöstöhaastattelujen avulla. Vakioitujen henkilöstökyselyiden lisäksi tarjoamme sinun tarpeittesi mukaan räätälöidyn henkilöstökyselyn. Henkilöstökyselyn tai henkilöstöhaastattelun avulla saat arvokasta tietoa organisaatiosi toiminnan kehittämisen tueksi. Useissa organisaatioissa henkilöstön kokemuksesta tehdään oma mittari, jonka kehitystä seurataan säännöllisesti tehtävien henkilöstökyselyiden avulla. Henkilöstökyselyn tulokset voidaan tarvittaessa kytkeä myös johdon ja esimiesten palkitsemiseen.

Näin henkilöstökokemuksen mittaaminen prosessina etenee:

1. Tavoitteen määritteleminen

Kaikki tuloksellinen tekeminen lähtee tavoitteesta. Mikä on tavoitteesi henkilöstökokemuksen mittaamisessa? Mitä tietoa haluat ja miksi? Miten aiot hyödyntää henkilöstökokemuksen mittaamisella saatuja tuloksia?

2. Henkilöstökyselyn tai henkilöstöhaastattelun suunnittelu

Tavoitteiden ja tarpeittesi perusteella rakennamme sinulle ehdotuksen parhaasta mahdollisesta tavasta mitata henkilöstökokemusta. Tämä voi olla jo valmis tilanteeseen sopiva kysely/haastattelu tai räätälöimme kanssasi sinulle oman. Tavoitteistasi ja tarpeistasi riippuen teemme myös suunnitelman ja aikataulun kyselyn/haastattelun uusimisesta vertailutiedon keräämiseksi.

3. Tutkimuksen toteutus

Toteutamme henkilöstökyselyn tai haastattelun sovitulla sisällöllä sovitussa aikataulussa.

4. Tulosten raportointi, johtopäätökset sekä ehdotukset kehittämistoimenpiteistä

Raportoimme sinulle henkilöstökyselyn tai henkilöstöhaastattelun tulokset selkeästi ja ytimekkäästi, ilman turhia kikkailuja. Käymme kanssasi läpi asiantuntijamme tuloksista tekemät johtopäätökset ja ehdotukset tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Teemme suunnitelman henkilöstökyselyn tai haastattelun tulosten läpikäynnistä henkilöstön kanssa.