Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi™

Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi™ on johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen erikoistuneen Educo Valmennustalo Oy:n ja kassavirta-analyysiin erikoistuneen liikkeenjohdon konsulttiyritys Strategic Accounting Oy:n kehittämä ainutlaatuinen konsepti.

Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi on kehitetty tilanteisiin joissa:

 • haluat viedä yrityksesi seuraavalle tasolle
 • haluat tietää kehityshankkeiden taloudelliset vaikutukset etukäteen
 • haluat parantaa omistuksesi tuottoa

Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi™ yhdistää täysin uudella tavalla organisaation toiminnan kartoituksen ja talousanalyysin.

Kassavirtapohjaisen vaikuttavuusanalyysin™ hyödyt sinulle?

Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi™ antaa sinulle merkittävää tietoa yrityksesi toiminnan kehittämiseksi.

Analyysin avulla saat:

 • tulosten kannalta keskeisimpiin asioihin keskittyvän nykytila-analyysin työyhteisösi toimivuudesta
 • konkreettisen kehittämissuunnitelman yrityksesi ja työyhteisösi toiminnan kehittämisestä
 • kehittämiseen liittyvien muutosesteiden kartoituksen
 • kehittämisen tuloksista syntyvät tulevat yrityksesi tilinpäätöstiedot ja kassavirtakuvat

Sisältö

1. Johdon palaveri

 • yrityksesi liiketoimintaan ja tavoitteisiin tutustuminen
 • tarvittavista talousraporteista sopiminen
 • työyhteisön tilannekartoituksen toteuttaminen ja tiedottaminen

2. Työyhteisön tilannekartoitus™

 • työyhteisön nykytilanteen kartoittaminen
 • muutosesteiden selvittäminen
 • toteutus nettikyselynä koko henkilöstölle

3. Kassavirta-analyysi ja ennuste™

 • toiminnan rahavirtalaskelma
 • tulevien tilinpäätös- ja kassavirtatietojen muodostaminen

4. Asiantuntijapalaveri

 • havainnot ja johtopäätökset vaiheiden 2-3 osalta
 • kehittämissuunnitelmaehdotuksen rakentaminen
 • kehittämisen tulosten laskeminen

5. Kehittämistoimenpiteiden (vaikuttavuusohjelman) toteuttaminen itsenäisesti ja/tai meidän avustuksella

Investointi

Investointi

3.600€ 

Tilaa Kassavirtapohjainen vaikuttavuus analyysi

Tutustu myös muihin analyysi- ja tutkimuspalveluihimme.