Työyhteisöprofiili – Everything DiSC Workplace

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DISC-profiili maailmassa. Profiilin alkuperä juontaa psykologi William Marstonin teoriaan ihmisten erilaisuudesta. Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili on validoitu Suomen kieleen ja sen perustuu adaptiiviseen mittausmenetelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että mittausjärjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Tutkitusti profiilien luotettavuus on poikkeuksellisen korkea.

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili määrittelee henkilökohtaisen DiSC-tyylin ja -prioriteetit.

Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta:

D = Hallitseva
i = Vaikuttava
S = Vakaa
C = Tunnontarkka.

Lisäksi profiili kuvaa kahdeksaa prioriteettia, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan.

Everything DiSC Workplace® -työyhteisöprofiili luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille

Työyhteisöprofiili on tehokas työkalu kuvaamaan ihmisten erilaisuutta ja näkyvää käyttäytymistä. Se luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, jossa hyödynnetään erilaisuuden voimaa. Profiilin avulla pystytään parantamaan henkilöstön vuorovaikutusta, sitoutumista ja tuloksia. Se toimii työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Everything DiSC® Workplace -työyhteisöprofiili muodostuu henkilökohtaisesta laadukkaasta ja käytännönläheisestä sekä helposti hyödynnettävästä 20-sivuisesta raportista. Sen lisäksi käytössäsi on henkilökohtainen online- ja mobiilipalvelu MyEverythingDiSC.com. Se mahdollistaa mm. rajattoman vertailuraporttien tekemisen. Palvelun kautta voit tehdä myös tiiminäkymiä, lisätä tiimeihin jäseniä, ottaa niitä pois ja opetella mukauttamaan omaa käyttäytymistään jokaisen kanssa erikseen.

Arviointikyselyn ja profiilin kieli on suomi tai englanti.

Lue lisää myös muista Everything DiSC profiileista:

Everything DiSC®-konfliktiprofiili
Everythig DiSC®-johtajuusprofiili

Everything DISC