Kehitä asiakaspalvelua

Yritykset, jotka tarjoavat loistavaa asiakaspalvelua, tietävät, että heidän työntekijänsä ja heidän rakentamansa asiakassuhteet ovat yrityksen kaikkein tärkeintä omaisuutta. Niissä rakennetaan palveluhenkistä kulttuuria tietäen, että loistava asiakaspalvelu alkaa onnistuneesta organisaation sisäisestä asiakaspalvelusta, laajentuen ulkoisten asiakkaiden palvelemiseen. Loistavaa asiakaspalvelua tarjoavissa yrityksissä etulinjan asiakaspalvelijoille annetaan valtuutus tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia ja ylittää asiakkaiden odotukset. Tämän tuloksena asiakasuskollisuus kasvaa, palvelun laatu kehittyy, myynnin kustannukset vähenevät mutta myynti kasvaa.

Tarjoamme sinulle Suomessa ainutlaatuisen ratkaisun kehittää palvelukulttuuria yhdellä maailman parhaista asiakaspalveluvalmennuksista. Legendaarisen palvelu™ (Legendary Service®) – valmennus on tarkoitettu yrityksesi ja organisaatiosi johtajille sekä etulinjan asiakaspalvelijoille. Valmennus opastaa, miten he systemaattisesti tuottavat loistavaa asiakaspalvelua ja asiakaskokemuksia. Kysymys ei kuitenkaan ole perinteisestä asiakaspalvelukoulutuksesta, vaan palvelukulttuurin luomisesta – palvelullisen ajattelutavan ja taitojen omaksumisesta, joiden avulla pystyy paremmin palvelemaan niin ulkoisia kuin sisäisiä asiakkaita. Palvelun loistavuudesta syntyy legendaarinen palvelukulttuuri, josta teet organisaatiosi ehdottoman kilpailuedun.

Lue lisää Legendaarisen palvelun™ -valmennuksesta ja tutustu myös monipuolisiin asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihimme, jotka auttavat sinua kartoittamaan nykyisen palvelutason ja mittaamaan muutosta.

Legendaarisen palvelun™ valmennus (Legendary Service®)

Joka ainoa kerta, kun kohtaat asiakkaan, rakennat asiakassuhdetta paremmaksi tai huonommaksi.

Lue lisää

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakastyytyväisyyskysely, asiakastutkimus, asiakaskysely tai asiakaskokemuksen mittaaminen. Asialla on monta nimeä ja monta tapaa toteuttaa. Tarjoamme sinulle asiakaskokemuksen mittaamiseen erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja.

Lue lisää