Ihmisten johtaminen muutoksessa™

MUUTOS ON MAHDOLLISUUS. MUUTOS ON JATKUVAA.

Ihmisten johtaminen muutoksessa™ (Leading People Through Change®) valmennus opastaa, kuinka johtajat voivat kohdata ihmisten huolenaiheet muutoksen eri vaiheissa ja miten he voivat sovittaa johtamisensa ihmisten tarpeiden mukaan. Vain siten organisaatio säilyttää muutoksessakin tuottavuutensa ja ilmapiirinsä vahvana. Organisaatiot muuttuvat ja muokkaavat alati itseänsä. Ne laajentavat tai supistavat tai käynnistävät uutta. Tämä kaikki vaikuttaa ihmisten arkeen.

70% MUUTOKSISTA EPÄONNISTUU. * Pieleen mennyt tai sakannut muutos TUHLAA AIKAA JA RAHAA, VÄHENTÄÄ TUOTTAVUUTTA JA HEIKENTÄÄ ILMAPIIRIÄ. Epäonnistunut muutos myös LISÄÄ HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUTTA JA KADOTTAA OSAAMISTA.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review

Organisaatiosi tarvitsee johtajia, jotka osaavat johtaa ihmisiä kohti muutoksia ja muutosten keskellä. Menestyvä yritys on ketterä yritys, joka ottaa muutoksen osaksi kulttuuriaan ja perimäänsä. Valmenna ensin johtajat muutoksen agenteiksi, jotta he osaavat auttaa ihmisiä muutoksessa ja tekemään myös muista muutoksen agentteja.


JAA TIETOA JA KASVATA KIINNOSTUSTA

Opeta johtajat ennakoimaan ihmisten huolen- ja vastustuksen aiheet ja kertomaan, mitä muutos merkitsee. Vasta kun ihmiset ymmärtävät mitä he muutoksessa menettävät ja mitä he muutoksesta saavat, he ryhtyvät toteuttamaan muutosta.


HANKI NOPEITA TULOKSIA

Esitä muutos selvästi, perustele se rehellisesti ja johda sitä hyvin. Yrityksesi saa silloin tilaisuuden saavuttaa tärkeimmät tavoitteensa.


SYNNYTÄ ISKUNKESTÄVÄ KULTTUURI

Menestyvä yritys varustaa itsensä muutokseen. Muutos on jatkuvaa ja muutos on mahdollisuus. Kun jokainen johtaja on muutoksen johtaja, yrityksestäsi tulee resilientti eli kimmoisa ja ketterä eli iskunkestävä.

ihmisten johtaminen muutoksessa

JOHDA MUUTOKSIA JOTKA ONNISTUVAT

Tiedät, että muutos on häiritsevä, joskus jopa hajottava voima. Kuinka vältät vaarat? Kuinka pidät organisaatiosi ilmapiirin rohkeana ja tuottavuuden vakaana? Kuinka saavutat sen, mitä muutoksella todella tavoittelet?

Ihmisten johtaminen muutoksessa -valmennus auttaa jokaista johtajaasi johtamaan muutoksia, jotka onnistuvat. He oppivat kuuntelemaan ja kertomaan, sitoutumaan ensin itse ja tekemään sen jälkeen yhteistyötä ylimmän johdon ja omien johdettaviensa kanssa.

Ohjelma perustuu Blanchardin 30 vuoden tutkimukseen ja konsultointikokemukseen. Tutkimusten mukaan ihmiset eivät vastusta muutosta, vaan sitä, että heidän ylitsensä kävellään. Ihmiset haluavat kokea tulleensa kuulluksi. Kun he saavat ilmaista huolenaiheensa ja kun he saavat kuulla totta siitä mikä muuttuu ja mitä he menettävät, he ovat valmiita myös kuulemaan puhetta siitä mikä muutoksessa on hyvää heille itselleen ja organisaatiolle. Silloin he ovat valmiita edistämään muutosta ja ryhtymään toimeen.

IHMISTEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

  • Diagnosointi – Johtajat oppivat ennakoimaan ja tunnistamaan huolenaiheet ja kysymykset, joita ihmisille herää muutoksessa.

  • Joustavuus – Johtajat oppivat sovittamaan johtamisensa muutoksen vaiheissa alati muuttuvien huolenaiheiden mukaan.

  • Yhteistyöstä sopiminen – Johtajat oppivat ajattelutavan, jonka avulla he hakevat ratkaisuja yhteistyössä johdettavien kanssa.

A Licensee of The Ken Blanchard Companies®