Käytännön coaching™

Valmentavan johtamisen ohjelma Käytännön coaching(Coaching Essentials®) valmennus opastaa nimensä mukaisesti esimiehille ja tiiminvetäjillesi, kuinka coachata eli valmentaa käytännössä – eikä vain manageerata eli johtaa asioita. Valmentava johtaja saa ihmiset onnistumaan ja voimaan hyvin. Hän luo luottamusta, nostaa tuottavuutta ja synnyttää hyviä tunteita ja tuloksia. Muistatko, mitä kaikkea olet saanut muilta ihmisiltä? Usein hyvää, et aina. Mutta se, mitä olet muilta saanut ja oppinut, on muokannut sinua. 

JOKAISEN ONNISTUJAN TAUSTALLA ON HYVÄ VALMENTAJA

Organisaatio, jonka esimiehet on valmennettu valmentajiksi saavuttaa 130 % SUUREMMALLA TODENNÄKÖISYYDELLÄ TAVOITTEENSA ja siellä nähdään 39 % PAREMMAT TULOKSET TYÖNTEKIJÖIDEN sitoutuneisuudessa, tuottavuudessa ja asiakaspalvelussa*. Kuitenkin vain 5% organisaatioista on valmentanut esimiehiä ja tiiminvetäjiä valmentamaan tiimiläisiään.  

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates

TUE OPPIMISTA JA KEHITYSTÄ

Esimies ja tiiminvetäjä, joka hallitsee valmentamisen, tarjoaa juuri oikean määrän opastusta ja tukea. Juuri sopivasti, jolloin tiimin jäsen oppii ja kasvaa tehtävissään nopeimmin.

LUO ITSENÄISIÄ ONGELMANRATKAISIJOITA

Valmentaminen vahvistaa tiimin jäsenten itseluottamusta, jonka tuloksena he ratkaisevat ongelmat itsenäisesti ja luovasti. Valmentaminen tekee organisaatiostasi ketterän, nopean, tehokkaan ja iskunkestävän.

VAALI OSAAJIASI

Ihmiset, joita valmennetaan, ovat innostuneempia, osaavampia ja valmiimpia pysymään työpaikassaan ja parantamaan yrityksesi mainetta somessa ja elämässä.

RAKENNA TYÖYHTEISÖSI JOHTAMISOSAAMISTA

Esimies ja tiiminvetäjä, joka oppii hyväksi valmentajaksi, on tulevaisuuden johtoryhmäsi jäsen.

Käytännön coaching™ valmennus koostuu valmentavan johtamisen ajattelutavasta ja valmennustaidoista. Valmennus noudattaa coachingin ydinkompetensseja, jotka on määritellyt ICF (International Coaching Federation). Ohjelman kehittämisestä ovat vastanneet Blanchardin sertifioidut coachit (ks. lisää coaching.kenblanchard.com) yli 20 vuoden coaching-kokemuksellaan. 

COACHING-PROSESSI

Neliportainen coaching-prosessi, joka auttaa käymään kohdennettuja keskusteluita, joiden tuloksena syntyy selkeitä sopimuksia ja tekoja.  

  • YHDISTÄ – Rakenna luottamusta ja myönteisiä ihmissuhteita

  • KESKITY – Määritä tavoitteet ja aiheet

  • AKTIVOI – Laadi toimintasuunnitelma yhteistyössä

  • KERTAA– Selkeytä sovittu ja sovi vastuista

A Licensee of The Ken Blanchard Companies®

Coaching

Tutustu myös muihin coaching-palveluihimme.