Markkinointi ja asiakkuudet

Markkinointi ja asiakkuudet konsultointi on Ely-keskuksen tukema palvelu pk-yrityksille. Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joilla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa. Konsultoinnin tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita ja toimenpiteitä:

– Ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa
– Kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana
– Analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja
– Kehitetään markkinointiosaamista mm.: hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi
– Ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

Markkinoinnin ja asiakkuuksien konsultoinnin kesto on 2-7 päivää ja hinta asiakkaalle on 300 € +alv /päivä.

Koronavirustilanteen vuoksi palvelut voidaan toteuttaa etäyhteyksien välityksellä. Lue lisää!

Lisätietoja ja palveluun hakeutuminen Yritysten Kehittämispalveluiden sivuilta.

Avoimet koulutukset