Muutetaan strategia arjen teoiksi

Miten sitten strategia jalkautetaan eli muutetaan arjen teoiksi?

Tässä tärkeintä on huomioida organisaation kulttuuri. Toisaalta strategian kautta vaikutetaan organisaatiokulttuuriin, mutta toisaalta se estää strategian toteutumisen. Käytännössä organisaation kulttuuri sanelee sen, miten ihmiset käyttäytyvät. Vanhat työntekijät kulttuuri panee käyttäytymään kuten ennenkin, uudet se nielaisee ja sosiaalistaa käyttäytymään kuten muutkin. Siksi sanonnalla siitä, että kulttuuri syö strategian aamupalakseen, on vinha perä.

Yksilöiden päivittäistä toimintaa, ajattelua ja valintoja ohjaavat arvot, uskomukset ja opitut tavat ovat tekijöitä organisaatiokulttuurin taustalla. Vaikka johdolla ja esimiehillä on keskeinen rooli organisaatiokulttuurin muodostumisessa, eivät he voi oikeasti muuttaa kulttuuria, jos tähän muutosprosessiin ei valjasteta jokaista organisaation jäsentä. Aito muutos lähtee yksilöistä, koska vallitseva organisaatiokulttuuri on syvällä ihmisten ajattelussa ja sitä kautta päivittäisessä toiminnassa.

Onneksi organisaatiokulttuuria voi rakentaa, muuttaa ja kehittää, kuten mitä tahansa asiaa työpaikalla. Kulttuurin kehittäminen vain on hitaampaa ja työläämpää kuin minkään muun asian. Ja kaikkein palkitsevinta.

Käytäntöjen muuttamisessa on kaksi asiaa ylitse muiden: Ensinnäkin se, että koko henkilöstölle on annettava mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön. Silloin henkilöstö kiinnostuu muutoksesta ja sitoutuu siihen – toisin kuin tilanteessa, jossa johto päättää uusista toimintavoista ja esittelee ne lopuksi työntekijöille. Toinen asia, joka ratkaisee, onnistuuko käytäntöjen muuttaminen vai ei, on johdon käyttäytyminen. Kulttuurin muuttaminen onnistuu, kun johto suhtautuu työntekijöihin kuin vertaisiinsa. Silloin työntekijät kokevat että johto arvostaa heidän näkemyksiään.

Organisaation muuttamisessa yksittäiset ”laastarit” eivät riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltainen ja ohjattu muutosprosessi, johon vastuutetaan ja valtuutetaan koko henkilöstö.

Lue lisää organisaatiokulttuurin muuttamisesta